Klacht

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over BPF Schilders. Misschien bent u het oneens met een beslissing die is genomen over uw pensioen. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice of het schriftelijk aan ons doorgeven.

Uw klacht verbetert onze dienstverlening

Wij voeren continue verbeteringen door in onze dienstverlening. Met die verbeteringen en onze manier van communiceren proberen we het aantal klachten te beperken. Heeft u toch een klacht? Dan hopen wij deze onderling en naar tevredenheid af te handelen.

Hoe dient u een klacht in?

De klachtenprocedure in drie stappen. Bekijk de infographic of lees de drie stappen in het uitklapmenu.

Stap 1: U dient uw klacht in

U kunt uw klacht op vier manieren indienen:

 1. Website:
  1.a Online klachtformulier voor werknemers 
  Online klachtformulier voor ondernemers
  Online klachtformulier voor werkgevers
  1.b. Live chat met de klantenservice
 2. E-mail: info@bpfschilders.nl
 3. Telefoon: 030-277 56 00
 4. Post:
  Klachtenadministratie BPF Schilders
  Postbus 702
  3700 AS Zeist

Omschrijf zo goed mogelijk waar u niet tevreden over bent.

Stap 2: Wij behandelen uw klacht

Wij sturen u een schriftelijke ontvangstbevestiging zodra wij uw klacht hebben ontvangen. Daarna nemen we uw klacht in behandeling.

Stap 3: U ontvangt onze beslissing

Uw klacht wordt binnen 10 dagen na ontvangst afgehandeld. U ontvangt onze beslissing over uw klacht schriftelijk, voorzien van een onderbouwing.

Bent u het niet eens met onze beslissing?
Dan kunt u het beklag voorleggen aan het bestuur van BPF Schilders.

In Bijlage 5 van het pensioenreglement vindt u de klachtenprocedure. Hierin staat beschreven hoe u uw klacht kunt indienen, wat uw rechten zijn en hoe wij uw klacht behandelen.


Hoe legt u uw beklag voor aan het bestuur?

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw klacht? Dan kunt u uw beklag voorleggen aan het bestuur  van BPF Schilders. Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur en heeft u de volledige klachtenprocedure (zie bijlage 5 van het pensioenreglement) doorlopen? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen of de rechter. Is er sprake van een bezwaar? Dan kunt u uw bezwaar nog voorleggen aan de bezwaarcommissie. Zie hieronder hoe en in welke gevallen u bezwaar kunt maken.

Hoe legt u uw bezwaar voor aan de bezwaarcommissie?

In artikel 32.2 van het pensioenreglement staat wanneer u bezwaar kunt maken bij de bezwaarcommissie. De bezwaarprocedure is opgenomen in bijlage 6 van het pensioenreglement. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u naar de rechter. De uitspraak van de bezwaarcommissie is een bindend advies. De rechter toets de uitspraak marginaal. Dit wil zeggen dat de rechter kijkt of de bezwaarcommissie het besluit in redelijkheid, gelet op alle omstandigheden, heeft kunnen nemen.

Nieuwe Geschilleninstantie

Er komt een nieuwe Geschilleninstantie, speciaal voor geschillen waar deelnemers en pensioenfondsen onderling niet uitkomen. De streefdatum voor de start van deze instantie is 1 januari 2024. Tot die tijd kunt u uw geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of de rechter. Maar we proberen het altijd samen op te lossen.

Er wordt nu hard gewerkt om de Geschilleninstantie op te zetten. Deze instantie is onafhankelijk, onpartijdig, deskundig en goed toegankelijk. De instantie moet aan de gestelde eisen voldoen en de (demissionaire) minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen moet hier goedkeuring aan geven. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling rond deze Geschilleninstantie.