Fiscale winst

Eén keer per jaar geeft u aan ons op wat de gewerkte uren en de hoogte van uw fiscale winst waren. Dit doet u om te voorkomen dat u over een te hoog inkomen pensioen opbouwt (meer dan uw fiscale winst). De belastingwetgeving bepaalt dat uw pensioenopbouw niet hoger mag zijn dan uw fiscale winst.

De wetgever heeft bepaald dat dit voor het jaar waarin u pensioen opbouwt, de gegevens moeten zijn van drie jaar eerder.

Voorbeeld: voor 2021 geeft u de winst en uren op van 2018. U moet deze gegevens doorgeven vóór 18 december 2020.

 

In deze vlog vraagt ondernemer Henry waarom hij nou elk jaar zijn fiscale winst en pensioenkeuzeloon moet doorgeven. Harrie van BPF Schilders beantwoordt zijn vraag:

Had u drie jaar geleden nog geen fiscale winst?

Dan merken wij u aan als starter. U mag de fiscale winst voor het komende kalenderjaar schatten. Dit is echter niet noodzakelijk. Maakt u gebruik van de mogelijkheid om uw fiscale winst te schatten? Dan passen wij uw schatting aan zodra wij uw definitieve fiscale winstgegevens ontvangen. Waarschijnlijk is dat bij de opgave van uw pensioenkeuzeloon drie jaar later.

Heeft u nog nooit een schatting aan ons doorgegeven? Dan wordt uw pensioenopbouw gebaseerd op het minimum pensioenkeuzeloon​. Dit zal achteraf niet meer worden aangepast.​

Is uw schatting lager dan het minimum pensioenkeuzeloon van dat jaar?

Dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is namelijk afhankelijk van de deelnameperiode, pensioenloon en franchise. Doordat een lagere fiscale winst is opgegeven, is ook het verzekerde partnerpensioen lager dan wanneer wordt uitgegaan van het minimum pensioenkeuzeloon. Uw eventuele partner wordt hier door ons met een brief over geïnformeerd.

Hoe geeft u uw fiscale winst door?

Uw fiscale winst geeft u door in uw pensioenadministratie.

Bent u starter en wilt u een schatting doen? Dan doet u dit ook in uw pensioenadministratie.

Tot welke datum kan ik mijn fiscale winst doorgeven?

U kunt uw fiscale winst van 2018 voor het jaar 2021 uiterlijk vrijdag 18 december 2020 indienen via uw pensioenadministratie.


Formulier

Download het formulier Wijziging opgave fiscale winst 2019

Download het formulier Wijziging opgave fiscale winst 2018

Ga naar veelgestelde vragen over fiscale winst