Afkoop

Bent u twee jaar geleden gestopt met pensioen opbouwen bij BPF Schilders? Als u dan een klein pensioen heeft, kunt u uw pensioen bij BPF Schilders afkopen. U ontvangt uw pensioenbedrag dan in één keer. Daarna ontvangt u geen pensioen meer. Daarnaast ontvangen uw eventuele nabestaanden geen pensioen als u overlijdt. Als u in aanmerking komt voor afkoop, ontvangt u van ons vanzelf een afkoopvoorstel.

Heeft u een pensioen waarvan de opbouw vóór 1 januari 2018 is gestopt?

Is uw pensioenopbouw bij BPF Schilders gestopt vóór 1 januari 2018 en heeft u geen waardeoverdracht gedaan? En is uw ouderdomspensioen lager dan de afkoopgrens voor 2017 (€ 467,89 per jaar)? Dan kopen wij uw pensioen twee jaar na het einde van uw deelname af, tenzij u binnen deze twee jaar een procedure tot waardeoverdracht bent gestart. Kiest u voor afkoop? Dan ontvangt u uw pensioenbedrag in één keer, binnen zes maanden na afloop van de periode van twee jaar. Is uw pensioen hoger dan de afkoopgrens? Dan kunt u uw pensioen niet afkopen.

Heeft u een pensioen waarvan de opbouw op of na 1 januari 2018 is gestopt?

Is uw pensioenopbouw bij BPF Schilders gestopt op of na 1 januari 2018? Dan is het wettelijk niet meer toegestaan om uw pensioen af te kopen. Ook niet als het een klein pensioen is (in 2018: € 474,11). U ontvangt dan dus geen afkoopvoorstel. Afkoop van uw kleine pensioen is dan alleen mogelijk op uw pensioendatum. Of er sprake is van een klein pensioen, toetsen wij op uw pensioendatum.

Is uw pensioendatum in zicht?

Op uw pensioendatum bekijken wij de hoogte van uw jaarlijkse pensioenuitkering. Is dat op uw pensioendatum lager dan € 474,11 (2018)? Dan ontvangt u van ons een afkoopvoorstel. Kiest u voor afkoop? Dan ontvangt u uw pensioenbedrag in één keer, binnen zes maanden na uw pensioendatum. Is uw pensioen op uw pensioendatum hoger dan de afkoopgrens? Dan kunt u uw pensioen niet afkopen. U ontvangt van ons dan ook geen voorstel.