UN Principles for Responsible Investment

BPF Schilders is sinds 2010 ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment (PRI). Dit betekent vrij vertaald: principes voor verantwoord beleggen.

Deze principes zijn opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met een internationale groep van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). In deze PRI is een set van 6 richtlijnen opgesteld voor verantwoord beleggen.
Door het ondertekenen van deze richtlijnen committeert BPF Schilders zich aan het implementeren en voortdurend doorontwikkelen van verantwoord beleggen.

Dit zijn de principes die BPF Schilders heeft ondertekend:

BPF Schilders zal

  1. ESG-fatoren incorporeren in de beleggingsanalyse en het besluitvormingsproces.
  2. Zich opstellen als actief eigenaar en ESG-factoren meenemen in het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in dialoog met ondernemingen.
  3. Ondernemingen waarin wij beleggen vragen om transparant te zijn over ESG-factoren.
  4. Aanvaarding en implementatie van de principes binnen de beleggingsindustrie stimuleren.
  5. Samenwerken om de principes effectiever te implementeren.
  6. Rapporteren over de vooruitgang in het implementeren van de principes.

Voor meer informatie over de principes kunt u terecht op de website van de PRI