De heer W.J. (Willem Jan) Boot

Sinds 1 november 2021 ben ik werknemersvoorzitter van BPF Schilders. Vanuit die functie maak ik deel uit van het Dagelijks Bestuur. Ook ben ik lid van de pensioencommissie, die zich bezig houdt met de pensioenregeling en de uitvoering daarvan. In de afgelopen 20 jaar heb ik verschillende functies vervuld bij een aantal bedrijfstakpensioenfondsen.

De komende jaren zal de nieuwe pensioenregeling voor de mensen die zijn aangesloten bij het fonds steeds duidelijker worden. Voor alle betrokkenen verandert er veel en dat geldt ook voor ons als bestuur. Daar bereiden we ons goed op voor. Ik hoop dat het gaat lukken om gepensioneerden en deelnemers mee te nemen in die veranderingen.

Voor mij is het de taak van een pensioenfonds als BPF Schilders om bij te dragen aan een onbezorgde oude dag, voor ondernemers en voor deelnemers. Noem het een uitdaging, omdat de financiƫle markten vaak turbulent zijn en de wereld ook niet altijd stabiel en voorspelbaar is. Maar dit is wel waar het fonds zich hard voor maakt.