Een nieuw pensioenakkoord: wat betekent dat voor u?

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in juli 2019 een nieuw pensioenakkoord bereikt. Het streven is om het nieuwe akkoord uiterlijk in 2022 in de wet op te nemen. Toch zijn er nu al veranderingen merkbaar, misschien ook wel voor uw pensioen. Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Wie gaat er iets merken van het pensioenakkoord?

Bent u nu 63 of 64 jaar? Dan gaat u op korte termijn het meest merken van het akkoord. Uw AOW-uitkering kan 8 tot 11 maanden eerder ingaan dan tot nu toe bekend was. Als u nu 61 jaar of jonger bent, gaat uw AOW-leeftijd ook bij het nieuwe akkoord stijgen. In dat geval stijgt uw AOW-leeftijd wel minder snel.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenakkoord in?

Op dit moment zijn de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel uitgewerkt. Omdat alle partijen hebben ingestemd met de uitwerking, is het pensioenakkoord nu definitief. Het streven is om het pensioenakkoord in 2022 in wetgeving vast te leggen. 

Wat wordt mijn AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Wat uw AOW-leeftijd wordt en hoeveel maanden deze eerder ingaat, is afhankelijk van uw geboortedatum:

Geboortedatum AOW-leeftijd volgens Wet temporisering Huidige AOW-leeftijd Aantal maanden AOW eerder ingaan
van t/m
01-09-1953 30-04-1954 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 8 maanden 4
01-05-1954 31-12-1954 66 jaar en 4 maanden 67 jaar 8
01-01-1955 31-08-1955 66 jaar en 4 maanden 67 jaar en 3 maanden 11
01-09-1955 31-05-1956 66 jaar en 7 maanden 67 jaar en 3 maanden 8
01-06-1956 28-02-1957 66 jaar en 10 maanden 67 jaar en 3 maanden 5
01-03-1957 31-12-1957 67 jaar 67 jaar en 3 maanden 3
01-01-1958   Koppeling aan levensverwachting Koppeling aan levensverwachting  
(+8 maanden) (+1 jaar)

Voor iedereen die op of na 1 januari 1958 is geboren, stijgt de AOW-leeftijd langzamer dan het geval was. Voor elk jaar dat we langer leven, gaat de AOW-leeftijd niet meer met 1 jaar, maar met 8 maanden omhoog.

De afspraken gaan in per 1 januari 2020. Dat betekent dat vanaf 2020 jaarlijks bekend is wat de AOW-leeftijd wordt voor iedereen die op of na 1 januari 1958 is geboren.

Ik heb mijn pensioen op AOW-datum aangevraagd met een ingangsdatum voor 1 januari 2020. Verandert er nog iets?

Voor u verandert er niets. U hoeft dus niets te doen.

Mijn AOW-leeftijd is verlaagd. Wanneer gaat mijn pensioen van BPF Schilders in?

Uw pensioen van BPF Schilders gaat op dezelfde datum in als uw AOW. Vanaf de eerste week van augustus kunt u op de Pensioenplanner zien wat uw nieuwe AOW-leeftijd is.

Wat gebeurt er met mijn Arbeidsongeschiktheidspensioen?

Stopt deze eerder nu de AOW-leeftijd eerder ingaat?
Ja. Net als uw WAO-uitkering, stopt ook uw Arbeidsongeschiktheidspensioen eerder. Maar uw AOW-uitkering en uw ouderdomspensioen bij BPF Schilders gaan eerder in. 

Wat voor invloed heeft de aanpassing op mijn ANW-uitkering?

Uw ANW-uitkering stopt op de AOW-leeftijd van uw partner. De ANW-verzekering loopt af op uw AOW-leeftijd, tenzij de verzekering na de start van uw pensioen doorloopt. U kunt hier zelf voor kiezen.