19 juni 2018

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van uw werknemers. Zo houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en registreren en verwerken wij de persoonsgegevens van uw werknemers voor onze dienstverlening.

Wilt u weten hoe wij de gegevens van uw werknemers beschermen? 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van uw werknemers registeren, hoe wij daarmee omgaan en hoe uw werknemers bepaalde rechten kunnen uitoefenen ten aanzien van hun persoonsgegevens? En wilt u meer weten over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens van uw werknemers?

Lees het privacystatement