Dit vindt u van ons pensioenfonds

BPF Schilders heeft in het eerste kwartaal van 2019 een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder werkgevers. Bijna 10% van alle werkgevers vulde de vragenlijst in. Het is voor het eerst dat het onderzoek ook onder werkgevers is uitgevoerd. Onder ondernemers, gepensioneerden en werknemers wordt dit onderzoek al langer uitgevoerd. De algemene tevredenheid van werkgevers is een 6,7. Dit is een hogere beoordeling dan ondernemers, maar lager dan gepensioneerden en werknemers.

Groot draagvlak voor verplichte pensioenopbouw

84% van de werkgevers antwoordt positief op de stelling ‘Ik vind het goed dat onze werknemers verplicht worden om pensioen op te bouwen’. Bij de andere doelgroepen liggen de percentages voor het draagvlak (veel) lager. Bij de ondernemers reageert 44% van de ondernemers positief op deze stelling. Bij werknemers is dit 77%. De vraagstelling is bij deze doelgroepen wel iets anders, namelijk ‘Ik vind het goed dat ik verplicht word om pensioen op te bouwen’.

Vertrouwen en loyaliteit

Anders dan bij werknemers, ondernemers en gepensioneerden, lijken werkgevers meer vertrouwen te hebben in het pensioenstelsel dan in BPF Schilders. 49% van de werkgevers is het eens met de stelling ‘BPF Schilders behartigt onze belangen goed’. Daarnaast vindt 81% van de werkgevers pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde en vindt 60% dat deze arbeidsvoorwaarde met de regeling van BPF Schilders prima wordt ingevuld.

Imago BPF Schilders

Met het onderzoek wordt ook bekeken welk imago BPF Schilders bij de werkgevers heeft. Hiervoor worden de begrippen ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’ en ‘eerlijk’ gemeten. 55% van de werkgevers vindt BPF Schilders betrouwbaar, 56% deskundig en 49% eerlijk. Ook hier liggen de percentages bij ondernemers lager (36% betrouwbaar, 44% deskundig en 33% eerlijk). Gepensioneerden beoordelen deze begrippen het meest positief, namelijk 71% betrouwbaar, 66% deskundig en 64% eerlijk. Van de werknemers vindt 61% BPF Schilders betrouwbaar, 64% deskundig en 56% eerlijk.

Wat doet BPF Schilders met de resultaten?

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze service verder te verbeteren. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en vertrouwen heeft in BPF Schilders als pensioenfonds. Dit onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd. Zo kunnen we zien of de inspanningen die we doen, zorgen voor een verhoging van de tevredenheid van u als werkgever.