Dit vindt u van ons pensioenfonds

12 december 2019

BPF Schilders heeft in het derde kwartaal van 2019 voor de tweede keer een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder werkgevers. Bijna 8% van alle werkgevers vulde de vragenlijst in. Onder ondernemers, gepensioneerden en werknemers wordt dit onderzoek al langer uitgevoerd. De algemene tevredenheid van werkgevers is een 7,0. Dit is een hogere beoordeling dan ondernemers (5,8), maar gelijk aan die van werknemers (7,0) en lager dan die van gepensioneerden (7,4).

Groot draagvlak voor verplichte pensioenopbouw

85% van de werkgevers antwoordt positief op de stelling ‘Ik vind het goed dat onze werknemers verplicht worden om pensioen op te bouwen’. Bij de andere doelgroepen liggen de percentages voor het draagvlak (veel) lager. Bij de ondernemers reageert 47% van de ondernemers positief op deze stelling. 43% van de ondernemers is het hier niet mee eens. Bij werknemers is 71% het wel eens met de stelling en 14% niet. Overige ondernemers en werknemers hebben geen uitgesproken mening. De vraagstelling is bij deze doelgroepen wel iets anders, namelijk ‘Ik vind het goed dat ik verplicht word om pensioen op te bouwen’.

Vertrouwen en loyaliteit 

Werkgevers hebben meer vertrouwen in BPF Schilders (54%) dan in het pensioenstelsel in het algemeen (36%). De helft van de werkgevers voelt zich thuis bij BPF Schilders. Dit is een flinke toename ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 (van 39% naar 52%). Bij een vrije keuze van financiële dienstverlening geeft 39% van de werkgevers aan het pensioen van hun werknemers bij hun huidige pensioenfonds onder te brengen. Bijna een derde heeft hier geen mening over en 15% laat het liever de werknemers zelf doen.

Imago BPF Schilders

We onderzoeken ook welk imago wij bij de werkgevers hebben. Daarvoor meten we de begrippen ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’ en ‘eerlijk’. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 vinden meer werkgevers BPF Schilders eerlijk (van 49% naar 65%) en dat wij zorgvuldige beslissingen nemen (van 27% naar 44%). Over de kosten waartegen BPF Schilders werkt zijn werkgevers het meest kritisch: een kwart vindt dat wij tegen zo laag mogelijke kosten werken (24%). Het merendeel van de werkgevers is te spreken over onze diensten: ze vinden dat BPF Schilders de belangen van werkgevers goed behartigt (57%), alle zorgen rondom pensioenen uit handen neemt (63%) en de pensioenadministratie makkelijker maakt (68%).

Wat doet BPF Schilders met de resultaten?

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze service verder te verbeteren. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en vertrouwen heeft in BPF Schilders als pensioenfonds. Dit onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd. Zo kunnen we zien of de inspanningen die we doen, zorgen voor een verhoging van de tevredenheid van u als werkgever.