Wat is wet WIEG?

10-07-2020

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. WIEG moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door onder andere langer geboorteverlof voor partners. In deze wet staat dat de werknemer naast het gewone geboorteverlof (vijf doorbetaalde verlofdagen) ook recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Deze vijf weken moeten binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Ook mag uw werknemer naar wens het verlof uitspreiden over deze zes maanden. Het recht op dit extra verlof ontstaat als het kind op of na 1 juli geboren wordt. Tijdens het aanvullend verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Er zijn hierbij drie mogelijkheden:

  • De uitkering* wordt direct door het UWV aan uw werknemer betaald.
    In dit geval hoeft u over de opgenomen uren geen loongegevens aan BPF Schilders aan te leveren. Uw werknemer bouwt geen pensioen op.
  • U betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV.
    U levert BPF Schilders over de opgenomen uren 70% van het uurloon en 100% van het aantal uren aan. Uw werknemer bouwt gedeeltelijk pensioen op.
  • U betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV. Ook vult u het loon van uw werknemer aan tot 100%.
    U levert BPF Schilders over de opgenomen uren 100% van het uurloon en 100% van het aantal uren aan. Uw werknemer bouwt het reguliere pensioen op.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het uurloon (met een vastgesteld maximumuurloon).

Wanneer uw werknemer met geboorteverlof gaat, vraagt u een uitkering aan bij het UWV. Afhankelijk van de keuze die u maakt, wordt de uitkering aan u of direct aan uw werknemer betaald. Wanneer u zelf uw werknemer uitkeert, betaalt u over dit loon pensioenpremie. Hierdoor blijft uw werknemer pensioen opbouwen. Wanneer uw werknemer de uitkering via het UWV ontvangt, is dit niet het geval. Dit heeft gevolgen voor het uiteindelijke pensioenkapitaal van uw werknemer. Wilt u meer weten over WIEG? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.