Uitkomsten onderzoek naar informatiebehoefte

11 oktober 2021

Onlangs deden wij een onderzoek in welke vorm en over welke onderwerpen werkgevers het liefst worden geïnformeerd door BPF Schilders. Dit zijn de uitkomsten.

Voorkeur: geschreven communicatie

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers de voorkeur geven aan geschreven communicatie: per e-mail of brief. Werkgevers vinden de factor ‘tijd’ belangrijk als het gaat om de voorkeur qua vorm. Werkgevers willen op een zelf gekozen moment, liefst in korte tijd, de informatie tot zich kunnen nemen.

Het animo voor een van de genoemde alternatieve communicatiemiddelen is niet groot. Het best scoren de webinar en ronde tafelgesprekken met collega-werkgevers. Voor beide geeft echter ook meer dan de helft aan zeker niet te komen. De podcast heeft als middel de minste voorkeur.

Welke onderwerpen vragen aandacht?

Het nieuwe pensioenstelsel, met pensioen gaan, ziekte en arbeidsongeschiktheid vinden werkgevers de belangrijkste onderwerpen, ook voor hun hun werknemers. Werkgevers geven aan dat ook ‘eerder stoppen met werken’ een belangrijk onderwerp is voor werknemers.

BPF Schilders gaat de mogelijkheden onderzoeken voor het organiseren van een webinar voor werkgevers. De bovengenoemde onderwerpen die werkgevers interessant vinden, zullen hier zeker aan bod komen.