Dit vindt u van ons pensioenfonds

30 november 2021

Twee keer per jaar voert BPF Schilders een tevredenheidsonderzoek uit onder werkgevers in de schilderssector. In het tevredenheidsonderzoek vragen wij werkgevers naar hun mening over onze dienstverlening en informatievoorziening. Uw mening is belangrijk voor ons. Met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening richting u verbeteren. Dit najaar deden 73 werkgevers mee aan het onderzoek. In dit nieuwbericht leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek en vertellen wij wat we doen met de resultaten.

Werkgevers zijn tevreden over BPF Schilders

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over ons pensioenfonds (7,1), de pensioenregeling (7,0), de financiƫle resultaten (7,0) en de dienstverlening (7,2). Daar zijn wij erg blij mee! Werkgevers geven aan meer vertrouwen te hebben in BPF Schilders dan in het Nederlandse pensioenstelsel.

Verplichte pensioenopbouw wordt gezien als positief

Acht op de tien werkgevers geeft aan dat zij het goed vinden dat hun werknemers verplicht pensioen opbouwen. De meningen verschillen wat meer over de vraag of dat pensioen opgebouwd moet worden bij BPF Schilders. De helft van de werkgevers vindt dat werknemers vrij moeten zijn om te kiezen waar zij hun pensioen opbouwen.

De informatievoorziening van BPF Schilders wordt gezien als een sterk punt

Spontaan noemen werkgevers de goede, duidelijke informatie als een sterk punt van BPF Schilders. Zij geven het pensioenfonds hiervoor een 7,3. Bijna drie vijfde van de werkgevers ziet als hun taak om werknemers te informeren over pensioen.

Werkgevers zijn te spreken over de diensten van BPF Schilders

Bijna twee derde van de werkgevers die meededen aan dit onderzoek geeft aan dat zij vinden dat BPF Schilders hen alle zorg rondom het pensioen uit handen neemt en de pensioenadministratie makkelijker voor hen maakt. Circa de helft vindt dat BPF Schilders hun belangen goed behartigt en voelt zich nog steeds thuis bij BPF Schilders. BPF Schilders wordt door de meerderheid van de werkgevers gezien als eerlijk (53%), klantvriendelijk (70%), deskundig (66%) en betrouwbaar (62%).

Dit doet BPF Schilders met de resultaten

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren. Zo hopen we beter in uw behoeften te voorzien en ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de pensioensituatie van uw werknemers. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en vertrouwen heeft in BPF Schilders als pensioenfonds. Als u heeft meegedaan aan dit onderzoek, willen we u daar hartelijk voor bedanken!