Huidige status en tijdlijn

Het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet is bij de Tweede Kamer ingediend. De Tweede Kamer beoordeelt het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer ermee instemt, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Zodra de Eerste Kamer heeft ingestemd, dan gaat de Wet toekomst pensioenen in.

De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan op 1 juli 2023. Pensioenfondsen, zoals BPF Schilders, hebben dan maximaal vier jaar de tijd om de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wet. Op uiterlijk 1 januari 2027 moet BPF Schilders werken volgens het nieuwe pensioenstelsel, maar BPF Schilders streeft ernaar al per 1 januari 2026 over te gaan.

Bekijk deze video. In 1,5 minuut bent u op de hoogte van de belangrijkste nieuwe regels voor pensioen.

Tijdlijn

Maart 2022

Wetsvoorstel en advies Raad van State naar de Tweede Kamer.

Juli 2022

BPF Schilders maakt principebesluit voor solidaire premieregeling.

December 2022

De Wet Toekomst pensioenen is op 22 december 2022 door de Tweede Kamer  aangenomen en bij de Eerste Kamer ingediend. De beoogde invoeringsdatum van de wet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer.

Gedurende 2022

Goedkeuring Tweede Kamer en wetsvoorstel naar Eerste Kamer.

1 juli 2023

De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen (WTP).

2023 - 2027

Sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) maken heldere afspraken en kiezen voor een van de twee pensioenregelingen. Vervolgens wordt de nieuwe pensioenregeling ingericht voor iedereen die is aangesloten bij BPF Schilders.

1 januari 2026

BPF Schilders streeft ernaar per 1 januari 2026 te werken volgens het nieuwe pensioenstelsel.

1 januari 2027

Alle pensioenfondsen werken volgens het nieuwe pensioenstelsel. 

Terug naar de beginpagina