Nieuwe regels voor kleine pensioenen

20 juni 2018

Heeft u meerdere banen gehad? Dan heeft u vaak diverse (kleine) pensioenaanspraken. De regels voor deze kleine pensioenen veranderen per 1 januari 2019.

Voortaan kunnen kleine pensioenen (van € 2 tot € 474,11 bruto per jaar) samen worden gevoegd. Dat is in de wet zo geregeld. Op deze manier behoudt u uw pensioen en wordt het niet langer afgekocht. U hoeft hiervoor niets te doen.

Heel kleine pensioenen vervallen

Heel kleine pensioenen, van minder dan € 2 bruto per jaar, vervallen vanaf 1 januari 2019. Dat mag op grond van de nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. U heeft bijvoorbeeld zo’n klein pensioen als u maar relatief korte tijd heeft gewerkt bij een werkgever, en u daar dus weinig pensioen heeft opgebouwd.

Heeft u zo’n heel klein pensioen van minder dan € 2 euro bruto per jaar? En wilt u dat dit niet vervalt? Neem dan vóór 1 januari 2019 contact met ons op om dit hele kleine pensioen over te dragen of af te kopen.

Meer weten?

Lees de veelgestelde vragen:

Worden alle kleine pensioenen samengevoegd?

Nee, niet alle pensioenuitvoerders maken gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen (van € 2 tot € 474,11 bruto per jaar) samen te voegen. Wij maken hier wel gebruik van. Wisselt u van baan en gaat u ergens anders pensioen opbouwen? Dan dragen wij uw pensioen automatisch over. U hoeft hier niets voor te doen.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik nu geen pensioen opbouw?

Heeft u (tijdelijk) geen werkgever of bouwt u geen pensioen op? Bijvoorbeeld door werkloosheid of vertrek naar het buitenland? Dan blijft uw kleine pensioen (van € 2 bruto per jaar tot € 474,11 bruto per jaar) bij ons staan. Bouwt u na vijf jaar nog steeds nergens anders pensioen op? Dan kunnen wij het kleine pensioen alsnog afkopen.

Waarom vervallen heel kleine pensioenen (minder dan € 2 per jaar?)

Dat mag volgens de nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Zowel het laten staan van deze heel kleine pensioenen als het automatisch samenvoegen van deze pensioenen kost veel.

Wat gebeurt er met de heel kleine pensioenen die vervallen?

U kunt in het jaarverslag teruglezen welke bestemming deze bedragen krijgen.

Waarom zijn er nieuwe regels voor kleine pensioenen?

Mensen wisselen vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. Kleine pensioenen (minder dan € 474,11 per jaar) worden nu vaak afgekocht. Het bedrag wordt in één keer uitgekeerd en hoort dan niet meer bij het pensioen. Vanaf 1 januari 2019 worden deze kleine pensioenpotjes automatisch samengevoegd bij het pensioen dat u nu opbouwt. Op deze manier behouden mensen hun pensioen, en zit het over minder pensioenuitvoerders verdeeld. Alleen heel kleine pensioenen, van minder dan € 2 bruto per jaar, vervallen.