Dit vindt u van ons pensioenfonds

27 november 2018

BPF Schilders heeft onlangs een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In totaal vulden ruim 1.300 werknemers, ondernemers en gepensioneerden in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetsector de vragenlijst in. Op meerdere onderdelen is de tevredenheid bij werknemers en ondernemers ten opzichte van 2017 gestegen en bij gepensioneerden gelijk gebleven, daar zijn we blij mee. U geeft ons gemiddeld een voldoende en u ziet ook ruimte voor verbetering.

Meer vertrouwen in BPF Schilders dan in het Nederlandse pensioenstelsel

Het pensioen in Nederland is goed geregeld. We krijgen AOW van de overheid, ouderdomspensioen via BPF Schilders en soms regelen we zelf nog wat. Toch blijkt uit het onderzoek dat u weinig vertrouwen heeft in het Nederlandse pensioenstelsel. Het vertrouwen in BPF Schilders is groter, vooral bij gepensioneerden. Dit is goed verklaarbaar: gepensioneerden ervaren de waarde van het pensioen nu ze maandelijks een pensioenuitkering genieten. Zij zijn van de ‘ik moet betalen-fase’ naar de ‘ik ontvang-fase’ gegaan. Het vertrouwen in BPF Schilders is significant gegroeid onder ondernemers ten opzichte van 2017 (van 20% naar 30%).

Algemene tevredenheid werknemers over BPF Schilders in stijgende lijn

Gevraagd werd hoe tevreden u bent over onze dienstverlening en pensioenregeling. En wat u vindt van de beschikbare informatie en onze financiële resultaten. De algemene tevredenheid van werknemers laat sinds 2016 een stijgende lijn zien: zij geven ons een 7,0. De algemene tevredenheid van gepensioneerden en ondernemers is gelijk gebleven met respectievelijk een 7,2 en een 5,4. Maar een meerderheid van de ondernemers (62%) geeft een voldoende. Hieruit blijkt dat een groep zelfstandig ondernemers erg negatief is.

Ondernemers en werknemers lijken zich meer thuis te voelen en hebben een positiever beeld

Wij hebben u ook gevraagd in hoeverre u een collectief pensioensysteem ondersteunt, wat voor beeld u van ons heeft en hoezeer u zich thuis voelt bij BPF Schilders. De meerderheid van de pensioengerechtigden (65%) en werknemers (59%) voelt zich thuis bij BPF Schilders.
Relatief meer werknemers (77%) dan ondernemers (44%) vinden het goed dat ze verplicht worden pensioen op te bouwen. Een even groot deel van de ondernemers vindt het juist niet goed dat ze verplicht worden pensioen op te bouwen. In loyaliteit is bij de ondernemers een positieve trend zichtbaar. Het imago is onder werknemers en ondernemers significant verbeterd ten opzichte van 2017. Toch blijven ondernemers op alle punten de meest kritische doelgroep, met name ten aanzien van de beleidstechnische aspecten (kosten, zorgvuldigheid beslissingen en omvang van de genomen risico’s). Alle doelgroepen zijn het meest kritisch op de kosten die BPF Schilders maakt.

Tevreden over pensioeninformatie

Over onze informatiemiddelen bent u tevreden. U noemt de duidelijke informatievoorziening vaak spontaan als sterk punt van BPF Schilders. Met name het pensioenblad en het jaarlijkse pensioenoverzicht worden door veel mensen intensief gelezen.

Dit gaan we doen

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze service nog verder te verbeteren. Belangrijk is dat iedereen tevreden is. Zo gaan we:

  • In onze communicatie en informatie extra aandacht schenken aan en uitleg geven over beleggen en kosten.
  • Met ondernemers in gesprek om onduidelijkheden en misverstanden weg te nemen en de voordelen van een collectieve pensioenregeling uit te leggen.
  • De website verder verbeteren met informatie over kosten, risico’s en beleggen, en aanvullen met voorbeelden zodat de informatie nog praktischer wordt.
  • Via het Klantenpanel onderzoeken op welke punten u vindt dat we onze filmpjes, brieven, digitale nieuwsbrief of Pensioenblad kunnen verbeteren

Wilt u ook meehelpen om de dienstverlening van BPF Schilders steeds beter te maken? Meld u dan aan voor het klantenpanel van BPF Schilders . Zo’n vier keer per jaar vragen wij u dan naar uw mening over bijvoorbeeld een bepaalde brief of het pensioenblad. Geen moeilijke pensioenvragen dus. Het kost u maar een paar minuten per keer en u hoeft er de deur niet voor uit.