Vertrouwen in BPF Schilders gestegen

18 mei 2020

BPF Schilders heeft onlangs een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder enerzijds werknemers, ondernemers en gepensioneerden die deelnemen aan de pensioenregeling of pensioen krijgen en anderzijds onder werkgevers in de schilderssector. De algemene tevredenheid is bij werknemers, ondernemers en gepensioneerden gestegen. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Gemiddeld geven zij ons een 7,0.

Het pensioen in Nederland is goed geregeld. We krijgen AOW van de overheid, ouderdomspensioen via BPF Schilders en soms regelen we zelf nog wat. Uit het onderzoek blijkt dat u opnieuw meer vertrouwen heeft in BPF Schilders in vergelijking met het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Het vertrouwen in BPF Schilders is bij werknemers, ondernemers en gepensioneerden gestegen ten opzichte van vorig najaar.

Algemene tevredenheid over BPF Schilders gestegen

De algemene tevredenheid laat ten opzichte van vorig najaar bij werknemers, ondernemers en gepensioneerden een stijging zien. Ondernemers geven ons een 6,0, werknemers een 7,3 en gepensioneerden zijn het meest tevreden met een 7,6. Ook het imago van BPF Schilders is verbeterd: zo zijn werknemers, ondernemers en gepensioneerden positiever over onze betrouwbaarheid, eerlijkheid en deskundigheid ten opzichte van vorig najaar.

Tevreden over pensioeninformatie

Bij werknemers, ondernemers en gepensioneerden is een stijgende lijn te zien over de tevredenheid van onze informatiemiddelen vanaf voorjaar 2018. Als sterke punten worden spontaan genoemd: duidelijke informatie waarmee we goed op de hoogte worden gehouden, het is goed geregeld bij BPF Schilders en we worden goed geholpen.

Daarnaast noemen gepensioneerden ook nog als sterke punten: we krijgen ons pensioen netjes op tijd betaald en enkelen geven aan dat ze blij zijn met de financiële positie van BPF Schilders en dat er niet is verlaagd.

Tevredenheid en vertrouwen bij werkgevers stabiel

De tevredenheid over en het vertrouwen dat werkgevers in BPF Schilders hebben, is in alle opzichten gelijk gebleven ten opzichte van vorig najaar.