Jaarverslag: uw pensioenfonds in 2019

26 juni 2020

Het jaar 2019 was er een van groei. Niet alleen steeg het aantal aangesloten werkgevers, ook het totale aantal mensen dat pensioen opbouwt bij BPF Schilders nam toe. Daarnaast is het rendement van onze beleggingen flink gestegen. In 2019 ontvingen we meer pensioenpremie, maar betaalden we ook meer pensioen uit. Tegelijkertijd zijn de kosten van de pensioenuitvoering gedaald. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen uit ons jaarverslag van 2019 voor u op een rijtje gezet.

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst? 
Download dan het verkorte jaarverslag.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Eind 2019 stond de beleidsdekkingsgraad op 105,8%. We verkeerden na de zomer in de gevarenzone met een dreigende verlaging van de pensioenen in 2020. De dekkingsgraad herstelde en waardoor de pensioenen niet verlaagd hoefden te worden.

Rendement
Kijkend naar onze beleggingen, dan was 2019 een uitstekend jaar. In 2019 steeg het belegd vermogen naar € 8,3 miljard. We behaalden een positief rendement van 17,77%, vooral dankzij goede beleggingsresultaten op aandelen. De aandelenkoersen stonden met name na de zomer onder druk door sterk dalende rente. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was 9,03%. Om te beleggen maken we kosten. Ten opzichte van vorig jaar zijn die kosten gedaald. 

Aantal mensen dat pensioen opbouwt gestegen
In 2019 is het aantal mensen dat pensioen opbouwt, net als in 2018, toegenomen. Een kwart van deze groei is toe te schrijven aan de groei van het aantal zelfstandig ondernemers.

Kosten per deelnemer
In 2019 ontvingen we meer pensioenpremie, maar betaalden we ook meer pensioen. Om de pensioenregeling uit te voeren maken we kosten. In 2019 daalden die kosten van 169 euro naar 161 euro per deelnemer. De kosten daalden onder andere doordat de eenmalige kosten van het project Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 wegvielen. Wilt u meer informatie over de kosten per deelnemer? Bekijk dan onze korte animatie.

Oordeel verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is positief over het handelen van het bestuur in 2019. Zij spreken waardering uit over het bestuur dat zich inspant om de best mogelijke keuzes te maken in het belang van de deelnemer en andere betrokken belangen. Lees meer over het oordeel van het verantwoordingsorgaan.

Grote uitdagingen
Na jarenlang onderhandelen was in juni eindelijk de kogel door de kerk: het kabinet en de sociale partners presenteerden het nieuwe pensioenakkoord. De inrichting van dit nieuwe pensioenstelsel is nog steeds gaande en wordt verder uitgewerkt. Toch brengt de overgang naar een nieuw pensioenstelsel veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich mee. Onder onze deelnemers hebben wij gemerkt dat de AOW-leeftijd van 67 jaar velen in onze sector bezighoudt. Deelnemers vragen zich af of ze het wel redden om te werken tot hun 67e en of ze nog wel in goede gezondheid van hun pensioen kunnen genieten. In het pensioenakkoord is afgesproken dat er mogelijkheden moeten komen om eerder te stoppen met werken. Voorstellen hiervoor worden nog uitgewerkt. Onduidelijk is echter of er ook ruimte komt om de AOW-leeftijd te verlagen voor personen met een zwaar beroep die 45 jaar hebben gewerkt. BPF Schilders heeft zich in 2019 verder voorbereid op het nieuwe stelsel.

Meer weten?
In ons jaarverslag leest u precies wat we in 2019 hebben gedaan en gepresteerd. Download het jaarverslag.

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst? Download dan het verkorte jaarverslag.