Wijziging premievrije voortzetting bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

29 juni 2021

Per 1 juli geldt de volgende wijziging in het pensioenreglement van BPF Schilders: wordt u op of na 1 juli 2021 ziek of arbeidsongeschikt? Dan geldt er een algemene wachtperiode van 52 weken. Dit betekent dat uw premievrije voortzetting niet eerder in kan gaan dan de 53e week na uw eerste ziektedag. Dit geldt ook als uw IVA-uitkering al start in het eerste ziektejaar.

Hierbij geldt de volgende uitzondering
De loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever eindigt in de wachtperiode. Bijvoorbeeld bij faillissement of als uw (tijdelijk) dienstverband eindigt. In dat geval gaat premievrije voortzetting aansluitend in op de dag dat uw arbeidsverhouding is geƫindigd.

Heeft u een IVA-uitkering die start in het tweede ziektejaar?
Dan heeft u vanaf de 53e week tot de ingang van uw IVA-uitkering, recht op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf de ingangsdatum van uw IVA-uitkering recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft u een IVA- of WGA-uitkering** die 105 weken na de eerste ziektedag start?
Dan heeft u in het tweede ziektejaar recht heeft op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf het derde ziektejaar recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

*inkomensvoorziening volledig arbeidsgeschikten
**werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten