Herstelplan

Als de dekkingsgraad onder het wettelijk vereiste niveau komt, dan moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder. Dat is de Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staat wat het pensioenfonds doet om weer te voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Ook BPF Schilders heeft een herstelplan. 

Op 31 maart 2021 heeft BPF Schilders een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Hierin beschrijven we welke maatregelen we nemen om onze financiële positie te verbeteren.

In het herstelplan staat hoe BPF Schilders de financiële situatie in 10 jaar tijd kan herstellen. Er is sprake van herstel, als de beleidsdekkingsgraad eind 2030 minimaal 122,2% is.