Herstelplan

Als de dekkingsgraad onder het wettelijk vereiste niveau komt, dan moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder. Dat is de Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staat wat het pensioenfonds doet om weer te voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Ook BPF Schilders heeft een herstelplan. 

Op 31 maart 2020 heeft BPF Schilders een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Hierin beschrijven we welke maatregelen we nemen om onze financiële positie te verbeteren.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan staat hoe BPF Schilders de financiële situatie in 10 jaar tijd kan herstellen. Er is sprake van herstel, als de beleidsdekkingsgraad eind 2029 minimaal 123,1% is. 

Wat betekent dit voor u?

Als onze financiële situatie zich ontwikkelt zoals we verwachten, dan is het niet nodig om de pensioenen in de komende jaren te verlagen. Maar we zijn ook afhankelijk van de economische ontwikkelingen. En zolang onze beleidsdekkingsgraad te laag blijft, mogen we de pensioenen niet (volledig) aanpassen aan de stijgende prijzen (toeslagverlening). Uw pensioen kan daardoor zijn koopkracht verliezen.