Disclaimer

BPF Schilders besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website, de bestuursblog, de e-mailnieuwsbrief, de pensioenplanner, de keuzehulp en de chatfunctie. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. BPF Schilders aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

BPF Schilders stelt de informatie alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat BPF Schilders niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

Pensioenplanner, keuzehulp en chat

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner en keuzehulp zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De gegevens in de pensioenplanner en keuzehulp zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de gegevens die bij ons bekend zijn en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten. De pensioenplanner, keuzehulp en chat van BPF Schilders bevatten geen advies of informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Mocht u na het invullen van de pensioenplanner, de keuzehulp of na het voeren van een chatgesprek iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw financiën en pensioen? Dan raadt BPF Schilders aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. BPF Schilders aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor een eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u heeft als gevolg van het gebruik van de informatie op de pensioenplanner, de keuzehulp of de chat. BPF Schilders vraagt via de chat nooit persoonsgegevens op. Ook geeft BPF Schilders om veiligheidsredenen via de chat geen persoonsgegevens door. De chat met de werknemer, gepensioneerde of ondernemer wordt opgeslagen om ons te helpen bij analyses en verbetering van onze diensten.

Spelregels social media

BPF Schilders zit op diverse social media zoals FacebookTwitter en YouTube​. We vinden het belangrijk om u via verschillende kanalen te informeren over nieuws rondom uw pensioen. Ook andere berichten komen voorbij, zoals nieuws uit de sector over de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied en ontspanning of vrijetijd.

We vinden het leuk als u reageert op onze social media-berichten! Wij blijven graag op de hoogte van wat er leeft in schilderssector en horen graag uw mening over onze onderwerpen. Hieraan zijn wel spelregels verbonden. Onze spelregels op een rijtje:

  • Beledigende, bedreigende, aanstootgevende of belasterende reacties voor personen, groepen of volkeren, worden door de redactie verwijderd.
  • Reacties op posts van BPF Schilders die geen betrekking hebben op het bericht, kunnen door de redactie worden verwijderd.
  • Hyperlinks opnemen in een reactie is toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend zijn.
  • Schending van privacy is niet toegestaan. Hiermee bedoelen we het noemen van namen en/of persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of e-mailadressen, namen, telefoonnummers).
  • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele of commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
  • Reacties die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden verwijderd. Dit vanwege de Auteurswet.
  • Het gebruik van hoofdletters en het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst is niet toegestaan.
  • Voor inhoudelijke vragen over uw eigen pensioensituatie verwijzen wij u naar de Klantenservice van BPF Schilders. U kunt ook een privébericht via de social media-kanalen sturen.
Copyright disclaimer: teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL.