Klacht

Bent u ontevreden? Laat dat ons dan weten. Uw ontevredenheid behandelen we als klacht. Lees hoe u een klacht indient, wat de vervolgstappen zijn en wat wij met uw klacht doen.

Hoe dient u een klacht in?

De klachtenprocedure bestaat uit drie stappen. Bekijk de infographic of lees de drie stappen in het uitklapmenu.

Miniatuurafbeelding van infographic over een klacht indienen.

Stap1: U dient uw klacht in

U kunt uw klacht op vier manieren indienen. Zo kunt u kiezen welke manier bij u past.

 1. Website:
  1.a Online klachtformulier voor werknemers 
  Online klachtformulier voor ondernemers
  Online klachtformulier voor werkgevers
  1.b. Live chat met de klantenservice
 2. E-mail: info@bpfschilders.nl
 3. Telefoon: 030-277 56 00
 4. Post:
  Klachtenadministratie BPF Schilders
  Postbus 702
  3700 AS Zeist

Omschrijf zo goed mogelijk waar u niet tevreden over bent.

Stap 2: Wij behandelen uw klacht

Als u een klacht indient sturen wij u een ontvangstbevestiging met een korte omschrijving van uw klacht. Wij proberen uw klacht binnen tien werkdagen na ontvangst te behandelen.

We nemen contact met u op als het langer duurt. Dan geven we aan binnen welke periode u een antwoord op uw klacht kunt verwachten.

Stap 3: U ontvangt onze beslissing

Wij behandelen uw klacht binnen tien dagen na ontvangst. U ontvangt onze beslissing over uw klacht schriftelijk. Wij leggen onze beslissing altijd uit.

In Bijlage 5 van het pensioenreglement vindt u de uitgebreide klachtenprocedure. Hierin staat beschreven hoe u uw klacht kunt indienen, wat uw rechten zijn en hoe wij uw klacht behandelen.

 

Uw klacht voorleggen aan het bestuur

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van BPF Schilders. Bekijk de infographic of lees in de stappen hoe u uw klacht voorlegt aan het bestuur.

Miniatuurafbeelding van de PDF over een klacht voorleggen aan het bestuur.

Stap 1. Zo legt u uw klacht voor aan het bestuur

U geeft aan waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw klacht. Dit doet u binnen een maand na onze beslissing. In de klacht beschrijft u zo duidelijk mogelijk waarom u het oneens bent met onze beslissing. U kunt uw klacht op twee manieren aan het bestuur voorleggen.  

 1. Online contactformulier: www.bpfschilders.nl/contactformulier
 2. Post:

          Bestuur BPF Schilders
          Postbus 702
          3700 AS Zeist

Stap 2. Het behandelen van uw klacht

Binnen acht tot twaalf weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u de beslissing van het bestuur. U ontvangt deze beslissing schriftelijk. Het bestuur legt haar beslissing altijd uit.                                                                          

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan is de volgende stap een geschil.

 

Bent u het niet eens met het bestuur? 

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan heeft u een geschil. U heeft ook een geschil als:

 1. BPF Schilders uw klacht niet behandelde binnen twaalf weken na de datum waarop wij uw klacht ontvingen.
 2. BPF Schilders uw klacht niet behandelde binnen tien weken nadat wij u een ontvangstbevestiging stuurden.  

U kunt uw geschil voorleggen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) of de rechter.

Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP)

De GIP behandelt geschillen tussen deelnemers en hun pensioenfonds. GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. U kunt uw geschil voorleggen aan de GIP als u de hele klachtenprocedure doorlopen heeft én:

- Deelnemer bent

- Deelnemer bent geweest

- Pensioen ontvangt

- (Ex-)partner of kind van de (ex-) deelnemer bent

Wilt u uw geschil niet voorleggen aan de GIP of bent u werkgever? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen maakt deel uit van de GIP. De Ombudsman probeert uw geschil als eerste op te lossen. Lukt dat niet of wilt u uw geschil niet aan de Ombudsman voorleggen? Dan doet de GIP een uitspraak.

Rechter

Als u uw geschil niet wil voorleggen aan de GIP kunt u uw geschil voorleggen aan de rechter.

Bent u werkgever? Dan legt u uw geschil altijd voor aan de rechter.

 

We verbeteren onze diensten

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent. We behandelen alle klachten. We behandelen uw klacht met veel aandacht en begrip voor uw persoonlijke situatie. Uw klacht wordt behandeld door medewerkers die daarvoor speciaal zijn uitgekozen.

We vragen u ook wat u vond van de behandeling van uw klacht. Zo kunnen we leren van uw feedback.

Lees de volledige klachtenprocedure

U vindt de volledige klachtenprocedure in bijlage 5 van het pensioenreglement. Of lees het klachtenbeleid

Lees veelgestelde vragen over de klachtenprocedure

Wanneer dient u een klacht in?

U dient een klacht in als u ontevreden bent over BPF Schilders. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de uitvoerende taken, de toepassing van de statuten en reglementen óf de manier waarop u door ons behandeld bent.

Hoe dient u een klacht in?

U dient een klacht in:

- Via de website: klachtenformulier of chat;

- Per e-mail: info@bpfschilders.nl

- Via de post:

Klachtenadministratie BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS Zeist

of

Telefonisch: 030-2775600

Hoe handelen wij uw klacht af?

Wij sturen u een schriftelijke ontvangstbevestiging met een korte omschrijving van uw klacht. Uw klacht wordt binnen tien werkdagen na ontvangst behandeld. Hebben wij toch meer tijd nodig? Dan nemen wij binnen deze tien werkdagen contact met u op. Wij sturen u onze beslissing schriftelijk.

Hoe nemen wij een beslissing?

Wij geven altijd uitleg over onze beslissing. Hierbij gaan wij in op alle onderdelen van uw klacht.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw standpunt uit te leggen. Wilt u uw klachtdossier inzien? Dat kan als u hierom vraagt.

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw klacht?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan legt u uw klacht voor aan het bestuur. Dit doet u binnen een maand na ontvangst van onze beslissing. U stuurt uw klacht naar:

Bestuur BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS Zeist

Of via: info@bpfschilders.nl

In uw klacht vermeldt u zo duidelijk mogelijk waarom u van mening bent dat onze beslissing op uw klacht niet klopt.

Het bestuur doet binnen acht tot twaalf weken na de datum van uw klacht een uitspraak.  

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur?

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan heeft u een geschil. U heeft ook een geschil als:

 1. BPF Schilders uw klacht niet behandelde binnen twaalf weken na de datum waarop wij uw klacht ontvingen.
 2. BPF Schilders uw klacht niet behandelde binnen tien weken nadat wij u een ontvangstbevestiging stuurden.  

U kunt uw geschil voorleggen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) of de rechter.