Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over BPF Schilders. Bij een klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice of u kunt het schriftelijk aan ons doorgeven. Uw klacht is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in? 

In bijlage 5 van het pensioenreglement vindt u de klachtenprocedure. Hierin staat beschreven hoe u uw klacht kunt indienen, wat uw rechten zijn en hoe wij uw klacht behandelen. U kunt uw klacht indienen op drie manieren, via:

Wanneer u een klacht indient, dan ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van de beslissing die wij hebben genomen over uw klacht. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan bij het bestuur. Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur en heeft u de volledige klachtenprocedure doorlopen, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen.

Wat zet u in uw klacht?

Geef in uw klacht precies aan waarover u een klacht heeft. 

Klachtenbeperking door continue aandacht voor verbetering dienstverlening

Door de continue aandacht voor de verbetering van onze dienstverlening en met onze wijze van communiceren proberen wij het aantal klachten tot een minimum te beperken. Mocht er toch een klacht zijn, dan hopen wij deze natuurlijk altijd onderling en in goed overleg naar tevredenheid af te kunnen handelen.