Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over BPF Schilders. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop u behandeld bent of over een beslissing die is genomen rondom uw pensioen. Geef uw klacht dan door aan BPF Schilders. Uw klacht is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

U kunt uw klacht indienen via het online klachtformulier.

Wat zet u in uw klacht?

Geef in uw klacht precies aan waarover u een klacht heeft. 

Hoe moet ik verder handelen?

Lees hier de Klachten- en geschillenprocedure van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (2017)