Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over BPF Schilders. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop u behandeld bent of over een beslissing die is genomen rondom uw pensioen. Geef uw klacht dan door aan BPF Schilders. Uw klacht is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

U kunt uw klacht indienen op 3 manieren, via:

Wat zet u in uw klacht?

Geef in uw klacht precies aan waarover u een klacht heeft. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over uw pensioen, geeft u dan zo concreet mogelijk aan waarom u het er niet mee eens bent. 

Hoe moet ik verder handelen?

De klachten- en geschillenprocedure vindt u in bijlage 5 en 6 van het pensioenreglement.