Verkiezing verantwoordingsorgaan

BPF Schilders krijgt een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan. Dit lid vertegenwoordigt de gepensioneerden. Vijf kandidaten meldden zich voor deze plek aan. Daarom konden pensioengerechtigden tot uiterlijk 3 juni hun stem uitbrengen op een van de kandidaten.

Uitslag

De uitslag komt in september op de website van BPF Schilders te staan.

Stemmen

BPF Schilders stuurde alle aangesloten pensioengerechtigden een brief of e-mail met een stemcode. Met deze stemcode konden zij hun stem uitbrengen. Dat kon digitaal of per post via het stembiljet dat zij hebben ontvangen. Alle stemmen die op of voor 3 juni binnen waren telden mee voor de verkiezing.

Kandidaatstelling

Tot en met 15 april hadden pensioengerechtigden de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het verantwoordingsorgaan.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan (VO) komt op voor de belangen van iedereen die deelneemt aan het pensioenfonds van BPF Schilders. De VO-leden kijken mee met het bestuur van BPF Schilders. Ze geven advies over specifieke onderwerpen.

Ook nemen VO-leden actief deel aan vergaderingen. Ze vormen een mening over documenten die ze te zien krijgen en beoordelen het beleid en het interne toezicht. Het VO bestaat uit twaalf vertegenwoordigers vanuit deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en zelfstandigen. Zes van de leden vertegenwoordigen de gepensioneerde deelnemers.

Meer weten?

Heeft u vragen over de verkiezing? Stuurt u dan een mail naar verkiezingen@bpfschilders.nl. Wij vertellen u graag meer! 

Lees ook het verkiezingsreglement of meer over het verantwoordingsorgaan.

 • card image

  Het VO: zo oefent u invloed uit op uw pensioen

  ''Uw pensioen lijkt misschien iets waar u geen invloed op hebt. Maar er zijn verschillende manieren om invloed uit te oefenen op het pensioenfonds. ''

  Lees de blog van Evalinde
 • card image

  Interview vicevoorzitter Nico de Jong

  BPF Schilders organiseert een verkiezing voor een nieuwe vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan (VO). Nico de Jong is al vier jaar lid van dit orgaan.

  Lees het interview met Nico