Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) komt op voor de belangen van iedereen die deelneemt aan het pensioenfonds van BPF Schilders. Lees wat het VO nog meer doet, wie de leden zijn en hoe u lid kunt worden.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

De VO-leden kijken mee met het bestuur van BPF Schilders. Ze geven advies over specifieke onderwerpen. Het bestuur legt ook verantwoording af aan het VO over het beleid en de uitvoering ervan.

Het bestuur laat aan het VO zien dat zij de Code Pensioenfondsen naleven. Daarbij kijkt het VO of het bestuur bij de genomen besluiten rekening hield met de belanghebbenden.

Waarom heeft BPF Schilders een verantwoordingsorgaan?

BPF Schilders heeft vanwege het nieuwe bestuursmodel een verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld.

De leden van het verantwoordingsorgaan

Namens werknemersverenigingen

Namens pensioengerechtigden

De heer P. Postma (secretaris)

De heer R. de Ruijter

De heer J.A. Verheul

 

 

 

Mw. J.S.C. Akkermans-Timmers

De heer R.W.D. van Dijk

Mw. C.J. van den Ingh-van Wijk

De heer N.P. de Jong

De heer H.J.M. van Kuijk

De heer T. de Ruijter (vice voorzitter)

Namens zzp-organisatie(s)

Namens werkgeversvereniging

De heer P. Barents 

De heer F. Mok

 

Mevrouw I. Schras (voorzitter)

 

 

 

De leden van het verantwoordingsorgaan.
De leden van het verantwoordingsorgaan.


Veelgestelde vragen over het verantwoordingsorgaan

Waarover oordeelt het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan (VO) mag een oordeel geven over:

 • Het handelen van het bestuur.
 • Over het beleid dat het bestuur uitvoert.
 • Over beleidskeuzes voor de toekomst.

Dit oordeel baseert het VO op het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de Raad van Toezicht en overige informatie.

Het oordeel van het VO staat in het jaarverslag. De reactie van het bestuur op dat oordeel staat ook in het jaarverslag. Het VO mag ook advies geven.

Lees meer over het oordeel van het VO in het meest actuele jaarverslag

Waar bestaat het verantwoordingsorgaan uit?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 12 vertegenwoordigers. Die vertegenwoordigers komen vanuit deelnemers aan het pensioenfonds, gepensioneerden, werkgevers en zelfstandigen:

 • Eén lid is de vertegenwoordiger van de werkgevers. Dit lid is benoemd door de werkgeversorganisatie (OnderhoudNL).
 • Negen leden van het VO vertegenwoordigen deelnemers of gepensioneerden. Zelfstandigen vallen in een aparte categorie.
  De vertegenwoordigers van de deelnemers benoemen de werknemersorganisaties (FNV, LBV en CNV Vakmensen). Gepensioneerden kiezen een vertegenwoordiger voor de gepensioneerden tijdens verkiezingen. Het bestuur benoemt de verkozen vertegenwoordiger daarna.
 • Twee vertegenwoordigers van de zelfstandigen.

Kan ik ook lid worden?

Bent u gepensioneerd? Dan kunt u zich aanmelden als kandidaat er weer verkiezingen plaatsvinden. Wint u de verkiezing? Dan mag u lid worden van het verantwoordingsorgaan.

U vindt meer informatie over de verkiezingen op de verkiezingspagina.

Meer over verkiezingen


Meer lezen over het verantwoordingsorgaan?

 • card image

  Het VO: zo oefent u invloed uit op uw pensioen

  ''Uw pensioen lijkt misschien iets waar u geen invloed op hebt. Maar er zijn verschillende manieren om invloed uit te oefenen op het pensioenfonds. ''

  Lees de blog van Evalinde
 • card image

  Interview vicevoorzitter Nico de Jong

  BPF Schilders organiseert een verkiezing voor een nieuwe vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan (VO). Nico de Jong is al vier jaar lid van dit orgaan.

  Lees het interview met Nico