Verantwoordingsorgaan

​BPF Schilders heeft vanwege het nieuwe bestuursmodel een verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld. Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Ook legt het bestuur verantwoording af aan het VO over de naleving van de Code Pensioenfondsen. Daarbij kijkt het VO of het bestuur bij de genomen besluiten op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.

Waarover kan het verantwoordingsorgaan oordelen?

Het verantwoordingsorgaan (VO) is bevoegd om een oordeel te geven over:

  • Het handelen van het bestuur.
  • Over het beleid dat het bestuur uitvoert.
  • Over beleidskeuzes voor de toekomst.

Dit oordeel baseert het VO op het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de Raad van Toezicht en overige informatie. Het oordeel van het VO staat in het jaarverslag, evenals de reactie van het bestuur daarop. Naast het geven van een oordeel heeft het VO ook enkele adviesrechten. Lees meer over het oordeel van het VO in het meest actuele jaarverslag.

Welke vertegenwoordigers zitten er allemaal in het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 12 vertegenwoordigers vanuit deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en zelfstandigen:

  • Een lid als vertegenwoordiger van de werkgevers. Zij is benoemd door de werkgeversorganisatie (OnderhoudNL).
  • Negen leden naar verhouding verdeeld tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers die geen zelfstandigen zijn, en vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de deelnemers, die geen zelfstandigen zijn, worden benoemd door de werknemersorganisaties (FNV, LBV en CNV Vakmensen). De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur na het houden van verkiezingen.
  • Twee vertegenwoordigers van de zelfstandigen.


De leden van het verantwoordingsorgaan

Namens werknemersverenigingen

Namens pensioengerechtigden

De heer P. Postma (secretaris)

De heer R. de Ruijter

De heer J.A. Verheul

 

 

 

Mw. J.S.C. Akkermans-Timmers

De heer R.W.D. van Dijk

Mw. C.J. van den Ingh-van Wijk

De heer N.P. de Jong

De heer H.J.M. van Kuijk

De heer T. de Ruijter (vice voorzitter)

Namens zzp-organisatie(s)

Namens werkgeversvereniging

De heer P. Barents 

De heer F. Mok

 

Mevrouw I. Schras (voorzitter)