Beleggen voor een goed pensioen

BPF Schilders belegt de premie die u betaalt. Dit doen wij niet alleen om u een goed pensioen te kunnen bieden. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden en om de pensioenen mee te laten groeien met de stijgende prijzen.  

Waarin beleggen wij ?

BPF Schilders beheert het pensioen voor circa 109.000 deelnemers en gepensioneerden. Alle pensioenpremies die binnenkomen, beleggen wij. Lees meer over waarin BPF Schilders belegt.

Waar of niet waar? "Sparen levert meer op dan beleggen"

We horen regelmatig: “Ik kan mijn premie net zo goed in een oude sok stoppen, dat levert meer op.” Maar een slimme belegging levert in de regel meer op dan geld op een spaarrekening of in een oude sok. Om u een idee te geven wat het verschil in rendement is bij beleggen, sparen en een oude sok, geven wij u een voorbeeld.

Stel: we stoppen 1 euro in een oude sok. Na 45 jaar is die euro nog steeds 1 euro. Bij sparen levert 1 euro na 45 jaar 2 euro op. Kiezen wij voor beleggen dan levert 1 euro na 45 jaar 17 euro op.

Brengt beleggen risico's met zich mee?

Als we het geld op een spaarrekening zetten, levert dat dus maar weinig op. Gevolg is dat u misschien wel vier keer zoveel premie voor hetzelfde pensioen moet gaan betalen. Of dat uw pensioen straks niet in de pas loopt met de kosten van uw levensonderhoud. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom beleggen we uw pensioenpremie, net zoals andere pensioenfondsen en verzekeraars dat doen. Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. Daar zijn we eerlijk over. Daarom wegen we in ons beleggingsbeleid de risico’s en het rendement zorgvuldig tegen elkaar af.

Wat levert beleggen u op?

Door te beleggen zorgen wij voor een goed pensioen voor een betaalbare prijs. Om u een idee te geven: met de huidige pensioenpremie hebben we een gemiddeld rendement van 3% nodig om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitkeren. En we zitten op koers ook al zijn er vanwege de economische crisis tegenvallers geweest. In de afgelopen 10 jaar hebben we een gemiddeld rendement behaald van ruim 5%.

Hoe beleggen we?

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Er kan van alles gebeuren waardoor koersen dalen. Denk aan een economische crisis of politieke onrust en oorlogen. Daarom belegt BPF Schilders verantwoord. Hier zorgen deskundigen in het bestuur en ook externe adviseurs wel voor. Zo kan BPF Schilders een goed pensioen blijven bieden.

Lees het beleggingsbeleid (bijlage 1 van de actuariële en bedrijfstechnische nota)

Verantwoord beleggen

BPF Schilders probeert met de premies op een verantwoorde manier rendement te maken. Wij zijn er van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen een positieve invloed heeft op het rendement-risico profiel van de beleggingen. Wij besteden bij onze beleggingskeuzes dan ook veel aandacht aan kwesties op gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Niet alleen een goede financiële toekomst is van belang, maar ook een goede leefomgeving. BPF Schilders heeft de verantwoordelijkheid om ook aan dit belang bij te dragen.

Lees meer over verantwoord beleggen

Beleggen is best een ingewikkeld onderwerp. In een kort filmpje leggen we eenvoudig uit welke risico's BPF Schilders loopt bij beleggen en hoe wij hiermee om gaan.

Duurzaamheidsinformatie: bijdragen aan een betere en leefbare wereld

Wij beleggen onder meer in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor gezondheidszorg, voedselzekerheid, waterschaarste en klimaatverandering.

Bijdragen aan een betere en leefbare wereld

Het beleggingsbeleid van BPF Schilders is allereerst gericht op het realiseren van de pensioenambitie. Naast het behalen van financieel rendement hebben en voelen wij ook een bredere verantwoordelijkheid naar de samenleving. Wij willen met onze beleggingen bijdragen aan een betere en leefbare wereld. Deze twee verantwoordelijkheden gaan goed samen: een goed pensioen is ten slotte meer waard in een leefbare wereld.

Lees meer in het document Websiteverplichtingen SFDR - Duurzaamheidsinformatie

Uitsluitingen

Ondernemingen en staatsobligaties worden soms uitgesloten. We beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die controversiële wapens maken. Ook het beleggen in fossiele brandstoffen past niet meer bij de huidige tijd waarin duurzame energievoorziening steeds belangrijker wordt om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken. Daarom bouwen we beleggingen in bijvoorbeeld kolen en teerzand af. Staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie rust, zijn ook uitgesloten.

Lees in welke ondernemingen we niet beleggen.