Wie zijn we?

BPF Schilders verzorgt het pensioen van alle werknemers en ondernemers in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

Betrouwbaarheid, solidariteit en collectiviteit

BPF Schilders (voluit: Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf) is een onafhankelijke stichting die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). BPF Schilders verzorgt de opbouw en betaling van de pensioenen voor alle werkenden, inclusief zelfstandigen, en pensioengerechtigden in de sector. BPF Schilders streeft naar een solide, integer en maatschappelijk verantwoord beheer van het belegd vermogen. Voor circa 103.000 aangesloten actieve, gepensioneerde en ex-deelnemers wordt circa € 8,4 miljard vermogen belegd (eind 2023).

Het bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers, een bestuurslid namens de gepensioneerden en twee onafhankelijke deskundigen op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer.

Verplichte deelname pensioenregeling

BPF Schilders bestaat al vanaf 1951. Iedereen die in deze bedrijfstak werkt, is automatisch deelnemer aan de pensioenregeling. Dat geldt dus zowel voor werknemers als voor ondernemers met of zonder personeel. De verplichte deelname is vastgelegd in een verplichtstellingsbeschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.