Missie en visie

BPF Schilders opereert in een wereld van toenemende complexiteit die voortdurend verandert. 

Vanuit welke missie, visie, strategie en uitgangspunten handelt BPF Schilders?

Wat is de missie?

BPF Schilders verzorgt in opdracht van sociale partners (OnderhoudNL, LBV, CNV en FNV), de opbouw en betaling van de pensioenen voor alle werkenden, inclusief ondernemers zonder personeel en pensioengerechtigden in de sector.

Wat is de visie?

BPF Schilders wil op de volgende wijze inhoud geven aan de missie:

  1. de deelnemers een waardevast pensioen bieden. BPF Schilders ziet collectiviteit, solidariteit en risicodeling als een belangrijk fundament voor deze ambitie;
  2. de regeling uitvoeren op een transparante, betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde wijze, tegen aanvaardbare kosten;
  3. betrokkenheid inzetten om deelnemers te ondersteunen bij het maken van verantwoorde pensioenkeuzes;
  4. zich in het bijzonder ervoor inspannen dat ondernemers zich er meer van bewust zijn om een pensioen op te bouwen dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers met een vergelijkbaar inkomen.

Wat is de strategie?

BPF Schilders heeft een strategie gericht op continuering van het voortbestaan van het fonds.

De strategie houdt in dat het fonds acties onderneemt om relevant en aantrekkelijk genoeg te zijn en blijven om haar missie ook in de toekomst zelfstandig te kunnen uitvoeren. Daartoe dienen deelnemers en werkgevers te ervaren dat het in hun voordeel is om gezamenlijk pensioen op te bouwen. Zij dragen het collectief, waarmee het fonds blijvend is gelegitimeerd.

De strategie van BPF Schilders is concreet uitgewerkt in vijf doelstellingen die, met het belang van de deelnemers voorop, ertoe moeten leiden dat een goede invulling aan de missie en visie wordt gegeven.

Op dit moment is een van de strategische doelstellingen een goede voorbereiding op de wijziging van het pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen) en een goede beheersing van de strategische risico’s.