Jaarverslagen

Wilt u weten wat wij de laatste jaren gepresteerd hebben? Bekijk hier onze jaarverslagen.

Lees meer

Code pensioenfondsen

Per 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden. Het doel van de Code is het verbeteren en het inzichtelijker maken van het functioneren van pensioenfondsen.

Lees meer

Beleidsdocumenten en reglementen

Bekijk hier de beleidsdocumenten en reglementen van BPF Schilders.

Lees meer

Beleggingsdocumenten

Download of lees hier alle documenten over (duurzaam en maatschappelijk verantwoord) beleggen.

Lees meer