Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers, een bestuurslid namens de gepensioneerden en twee onafhankelijke deskundigen op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer.

Lees meer

Verantwoordingsorgaan

BPF Schilders heeft een verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld. Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het wordt uitgevoerd.

Lees meer

Raad van toezicht

BPF Schilders heeft per 1 januari 2014 een raad van toezicht. Wilt u weten wie de leden zijn en welke taken de raad van toezicht heeft?

Lees meer