Duidelijk over kosten

Uw pensioen regelt BPF Schilders op een professionele en verantwoorde manier. Daarvoor maken wij kosten. Daarover zijn we graag duidelijk en helder.

Waar zijn die kosten voor?

BPF Schilders maakt kosten voor het bestuur, intern toezicht, de administratie, de pensioenuitvoering van het fonds, voor de communicatie met u en voor het beheer van het vermogen. We letten er scherp op dat die kosten zo laag mogelijk zijn. Maar wel met behoud van kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat kost het beheren van het vermogen?

Wij beleggen de premie die u betaalt. Eind 2017 hadden we een belegd vermogen van € 7.018 miljoen en behaalden we een positief beleggingsrendement van 7,1%. Beleggen van het vermogen kost geld. In 2017 bedroegen de kosten voor het vermogensbeheer € 41,3 miljoen. Dat is 0,44% van het belegd vermogen. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Wat kost de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling?

In 2017 gaven we € 9,7 miljoen uit om de pensioenregeling uit te voeren, oftewel de kosten per deelnemer voor de uitvoering van pensioenbeheer zijn verder gedaald van € 168 in 2016 naar € 149. In 2017 hebben wij minder kosten gemaakt door een efficiëntere inzet van het voorlichtingsbudget. Dit bedrag besteden we aan een goede en veilige administratie, die voldoet aan de strengste eisen van toezicht. We innen de pensioenpremies en zorgen dat gepensioneerden hun pensioen ontvangen. En we informeren u over uw pensioen, bijvoorbeeld via het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht.

Wat zijn de kosten voor bestuur en toezicht?

Onze bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en leden van het Verantwoordingsorgaan krijgen geen salarissen of bonussen. Wel krijgen zij een vergoeding. Bijvoorbeeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en het afhandelen van e-mail. In 2017 daalden de bestuurskosten naar € 461.000 (in 2016 € 471.000). BPF Schilders heeft anders dan veel andere pensioenfondsen geen bestuursbureau waarmee BPF Schilders een aanzienlijke besparing op de bestuurskosten realiseert. Een uitgebreide toelichting leest u in het jaarverslag.

Wat zijn de kosten in vergelijking met andere pensioenfondsen?

Om te controleren of de kosten niet te hoog worden, neemt BPF Schilders regelmatig deel aan onderzoek door het Institutioneel Benchmarking Instituut (IBI). Dat onderzoek vergelijkt de uitvoeringskosten met die van andere pensioenfondsen. Uit het IBI benchmark rapport over de kosten in 2016 blijkt dat:

  • de pensioenbeheerkosten van de vergelijkingsgroep € 225 per deelnemer per jaar bedroegen, tegenover € 168 bij BPF Schilders;
  • de vermogensbeheerkosten van de vergelijkingsgroep nagenoeg gelijk waren.

Wat houdt kostenbeheersing in?

Het bestuur werkt bewust aan het verlagen van de kosten. Zo kijkt het bestuur regelmatig of er voordelen kunnen worden behaald bij de uitvoering van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld door kostenefficiënt te werken.