Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de pensioenverplichtingen (alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd) en het vermogen dat het pensioenfonds in kas heeft. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. Hieronder leggen wij uit wat de verschillen zijn.

Wat betekent de actuele dekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad wordt elke maand bepaald. Hierdoor kan hij behoorlijk schommelen. Het laat heel goed de effecten zien van financieel-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld daalt, heeft dit direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is van belang voor het eventueel moeten verlagen van pensioen. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder een bepaalde grens komt, moeten we de pensioenen in het jaar daarop direct verlagen. Deze kritische grens lag bij BPF Schilders rond 90%. In juni 2019 is de ondergrens van de actuele dekkingsgraad door de overheid verhoogd. Sindsdien moet BPF Schilders een actuele dekkingsgraad aanhouden van ongeveer 95%.

Rekenvoorbeeld

Stel dat onze dekkingsgraad 100% is, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Is de dekkingsgraad 110%, dan hebben we voldoende geld in kas én een buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Maar als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 96% is, dan hebben we niet genoeg geld om aan onze verplichtingen te voldoen.​

Wat betekent de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening). Maar als de beleidsdekkingsgraad te lang op een laag niveau zit, bepaalt die ook of we de pensioenen moeten verlagen. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is dan 104,3%.​


Dekkingsgraad 2019

Hieronder ziet u alle dekkingsgraden van de afgelopen maanden. Wij publiceren iedere maand de dekkingsgraad van de voorgaande maand.

December 2019 - Beleidsdekkingsgraad 105,8% - Actuele dekkingsgraad 107,8%

De rente is in december gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in december toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 104,4% naar 107,8%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 105,7% naar 105,8%.

November 2019 - Beleidsdekkingsgraad 105,7% - Actuele dekkingsgraad 104,4%

De rente is in november gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in november toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 103,1% naar 104,4%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 106,3% naar 105,7%.

Oktober 2019 - Beleidsdekkingsgraad 106,3% - Actuele dekkingsgraad 103,1%

De rente is in oktober gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in oktober afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 100,6% naar 103,1%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 107,1% naar 106,3%.

September 2019 - Beleidsdekkingsgraad 107,1% - Actuele dekkingsgraad 100,6%

De rente is in september gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in september toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 97,7% naar 100,6%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 108,3% naar 107,1%.

Augustus 2019 - Beleidsdekkingsgraad 108,3% - Actuele dekkingsgraad 97,7%

De rente is in augustus gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in augustus toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 104,0% naar 97,7%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 109,7% naar 108,3%.

Juli 2019 - Beleidsdekkingsgraad 109,7% - Actuele dekkingsgraad 104,0%

De rente is in juli gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in juli toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 105,4% naar 104,0%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 110,6% naar 109,7%.

Juni 2019 - Beleidsdekkingsgraad 110,6% - Actuele dekkingsgraad 105,4%

De rente is in juni gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in juni toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 105,8% naar 105,4%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 111,3% naar 110,6%.

Mei 2019 - Beleidsdekkingsgraad 111,3% - Actuele dekkingsgraad 105,8%

De rente is in mei gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in mei afgenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad van 110,9% naar 105,8%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 111,9% naar 111,3%.

April 2019 - Beleidsdekkingsgraad 111,9% - Actuele dekkingsgraad 110,9%

De rente is in april gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in april toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 109,4% naar 110,9%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 112,1% naar 111,9%.

Maart 2019 - Beleidsdekkingsgraad 112,1% - Actuele dekkingsgraad 109,4%

De rente is in maart gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in maart toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 111,2% naar 109,4%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 112,3% naar 112,1%.

Februari 2019 - Beleidsdekkingsgraad 112,3% - Actuele dekkingsgraad 111,2%

De rente is in februari gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in februari toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 108,8% naar 111,2%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 112,7% naar 112,3%.

Januari 2019 - Beleidsdekkingsgraad 112,7% - Actuele dekkingsgraad 108,8%

De rente is in januari gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in januari toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 107,3% naar 108,8%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 113,3% naar 112,7%.

 

Bekijk de dekkingsgraden van voorgaande jaren:

Dekkingsgraad 2019

Dekkingsgraad 2018

Dekkingsgraad 2017

Dekkingsgraad 2016

Dekkingsgraad 2015

Dekkingsgraad 2014​

Dekkingsgraad 2013​