Beleggingsresultaten

Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde beleggingsrendement en het belegd vermogen. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was 9,0%.

Door de uitbraak van het coronavirus gingen de aandelenmarkten wereldwijd omlaag. Ook de obligaties van bedrijven werden minder waard. In het 1e kwartaal van 2020 behaalde BPF Schilders een negatief beleggingsrendement van -10,4%. De rente daalde behoorlijk waardoor de risicoafdekking geld opleverde. De dalende rente is wel slecht nieuws voor de dekkingsgraad, omdat de verplichtingen van het pensioenfonds zijn toegenomen. Wat dit uiteindelijk betekent voor uw pensioen, is nog niet te zeggen. Dat moeten we afwachten tot het eind van het jaar.

 

 Q1-2020

 Q2-2020

 Q3-2020

 Q4-2020

 2020

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

In miljoenen

 € 7.205 €  €  €  € 7.205

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

In miljoenen

€ 8.082 €  €  €  € 8.082

Rendement

Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

 Zakelijke waarden*

 -16,9%   % % % -16,9%

 Bedrijfsobligaties

 -8,1%   % % % -8,1%
 Risicoafdekking en kas** 80,73       80,73
 Totaal -10,4% % % %  -10,4%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)

 

2016

 2017

2018

2019

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

 

 

In miljoenen

 €6.616  €7.019 €6.899 €8.047

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

 

 

 

€6.249

€6.158

€6.404

€7.490

Rendement

 

 

Zakelijke waarden*

9,2% 11% -1,0% 25,0%

Staatsobligaties

4,0% -1,2% 2,3% 1,0%

Bedrijfsobligaties

 8,7% 0,2% -0,3% 10,8%

Risicoafdekking en kas**

75,24 102,37 -110,35 107,14

Totaal

 9,9% 7,1% -1,7% 17,8%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)

Oudere beleggingsresultaten