Beleggingsresultaten

Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde beleggingsrendement en het belegd vermogen. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was ruim 5%.

Toelichting cijfers Q1-2024

De beleggingen haalden in de eerste drie maanden van 2024 een rendement van 3,3%. De verplichtingen waren 0,5%. De matchingportefeuille haalde door de gestegen rente een rendement van -2,8%.

De rendementsportefeuille haalde een positief resultaat van 5,3% tegenover een benchmarkrendement van 4,5%. Dat positieve resultaat kwam vooral door aandelen. Maar ook vastrentende beleggingen dragen eraan bij.

 

 Q1-2024

 Q2-2024

 Q3-2024

 Q4-2024

 2024 totaal

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

In miljoenen

 € 8.716      

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

In miljoenen

€ 6.776        

Rendement

Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

Aandelen

11,3%         

 Bedrijfsobligaties

0,7%        
 Risicoafdekking en kas* -2,8%        
 Totaal 3,3%        

 

  2019 2020 2021 2022 2023

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders

         
In miljoenen € 8.047 € 8.634 € 9.467 € 7.634 € 8.458

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders

         
In miljoenen € 7.490 € 8.465 € 7.856 € 6.251 € 6.775
Rendement          
Zakelijke waarden* 25,0% 3,3% 26,9% -9,1% 18,2%
Staatsobligaties 1,0%        
Bedrijfsobligaties 10,8% 0,0% 2,8% -10,1% 9,0%
Risicoafdekking en kas ** 107,14 341,33 -4,4% -11,3% 9,9%
Totaal 17,8% 6,3% 10,0% -19,1% 10,6%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)

Oudere beleggingsresultaten

Andere cijfers en bedragen vindt u bij Voor wie we werken, bij Kosten of in het menu Actueel -> Downloads -> Jaarverslagen