Beleggingsresultaten

Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde beleggingsrendement en het belegd vermogen. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was ruim 5%.

De hele portefeuille behaalde in het tweede kwartaal een rendement van +1,9% tegen -0,4% voor de verplichtingen. De matchingportefeuille* behaalde door de gestegen rente een rendement van -1,0%, terwijl de rendementsportefeuille** een rendement behaalde van +2,5%. De voornaamste bijdrage aan het positieve totaalrendement kwam van aandelen en van bedrijfsobligaties. De rendementsportefeuille presenteerde gelijk aan de benchmark***.

* Hiermee wordt het risico van schommelingen in de rentestand afgedekt.
** Het doel van deze portefeuille is om voldoende rendement te behalen om de toeslagambitie waar te maken.
*** Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten of diensten op identieke wijze worden vergeleken.

 

 Q1-2023

 Q2-2023

 Q3-2023

 Q4-2023

 2023 totaal

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

In miljoenen

 € 7.869 € 7.990 € 7.608 € 8.458 € 8.458

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

In miljoenen

€ 6.330 € 6.281 € 5.755 € 6.775 € 6.775

Rendement

Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

Aandelen

5,1% 5,9% -0,7% 7,0% 18,2%

 Bedrijfsobligaties

1,8% 0,7% 0,4% 5,9% 9,0%
 Risicoafdekking en kas* 1,4% -1,0% 20,7% 38,2% 9,9%
 Totaal 2,3% 1,9% -4,6% 11,4% 10,6%

* Bijdrage aan het totale rendement van de beleggingen ten behoeve van afdekking renterisico

  2018 2019 2020 2021 2022

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders

         
In miljoenen € 6.899 € 8.047 € 8.634 € 9.467 € 7.634

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders

         
In miljoenen € 6.404 € 7.490 € 8.465 € 7.856 € 6.251
Rendement          
Zakelijke waarden* -1,0% 25,0% 3,3% 26,9% -9,1%
Staatsobligaties 2,3% 1,0%      
Bedrijfsobligaties -0,3% 10,8% 0,0% 2,8% -10,1%
Risicoafdekking en kas ** -110,35 107,14 341,33 -4,4% -11,3%
Totaal -1,7% 17,8% 6,3% 10,0% -19,1%

 

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)

Oudere beleggingsresultaten

Andere cijfers en bedragen vindt u bij Voor wie we werken, bij Kosten of in het menu Actueel -> Downloads -> Jaarverslagen