Beleggingsresultaten

Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde beleggingsrendement en het belegd vermogen. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was 8%.

In het eerste kwartaal van 2021 heeft BPF Schilders een positief beleggingsrendement gehaald van 1,3%. De aandelenbeurzen stegen wereldwijd fors. De rente steeg ook flink, waardoor het afdekken van het risico op een dalende rente, juist geld kostte.

 

 

 Q1-2021

 Q2-2021

 Q3-2021

 Q4-2021

 2021

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

In miljoenen

 € 8.741 €  €  €  € 8.741

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

In miljoenen

€ 7.881 €  €  €  € 7.881

Rendement

Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

 Zakelijke waarden*

 8,2%       8,2%

 Bedrijfsobligaties

 0,6%        0,6%
 Risicoafdekking en kas** -3,1%       -3,1%
 Totaal 1,3%       1,3%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Bijdrage aan het totale rendement van de beleggingen ten behoeve van afdekking rente-risico

 

2016

 2017

2018

2019

2020

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

 

 

 

In miljoenen

 €6.616  €7.019 €6.899 €8.047 € 8.634

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

 

 

 

 

€6.249

€6.158

€6.404

€7.490

€ 8.465

Rendement

 

 

 

Zakelijke waarden*

9,2% 11% -1,0% 25,0% 3,3%

Staatsobligaties

4,0% -1,2% 2,3% 1,0%  

Bedrijfsobligaties

 8,7% 0,2% -0,3% 10,8% 0,0%

Risicoafdekking en kas**

75,24 102,37 -110,35 107,14 341,33

Totaal

 9,9% 7,1% -1,7% 17,8% 6,3%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)

Oudere beleggingsresultaten

Andere cijfers en bedragen vindt u bij Voor wie we werken, bij Kosten of in het menu Actueel -> Downloads -> Jaarverslagen