Ons jaarverslag 2021 in beeld

BPF Schilders vindt het belangrijk om transparant te zijn in wat we doen en wat dat oplevert. Daar verantwoorden we ons over in het jaarverslag. In nog geen 3 minuten nemen wij u in dit filmpje mee waar we ons in 2021 mee bezig hebben gehouden en wat we voor u hebben bereikt.

 

 

In 2021 is het aantal pensioenopbouwers iets toegenomen. De grootste groei zit in het aantal ondernemers. Het aantal werkgevers dat bij BPF Schilders is aangesloten, nam iets toe.

Op naar de beleidsdekkingsgraad. Die laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. In 2021 hoefden we niet te verlagen en de beleidsdekkingsgraad steeg naar 112,9%. 

We gaan door naar ons vermogen en rendement. Goed nieuws: BPF Schilders heeft een goed beleggingsjaar achter de rug. Zo behaalden we een positief rendement van 10%. Het gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar is 8%. Ons belegd vermogen steeg vorig jaar naar € 9,4 miljard. Om te beleggen maken we kosten. De kosten zijn ten opzichte van 2020 iets gestegen.

Hoe zit het met de pensioenuitkeringen? Die zijn in 2021 gestegen. Dit komt door een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast is ook het effect van de babyboom generaties zichtbaar. Ook werken pensioenopbouwers langer door waardoor de uitkeringen hoger zijn.

Dan naar de pensioenpremie. Helaas is het opbouwen van pensioen duurder geworden door de economische omstandigheden. Om de pensioenopbouw in stand te houden, was BPF Schilders vorig jaar genoodzaakt om de premie voor het pensioen te verhogen.
Dit deden wij in overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Op deze wijze kunnen wij nu en in de toekomst de pensioenen blijven betalen.

En wat waren de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling? Die zijn in 2021 iets toegenomen doordat de pensioenuitvoering duurder is geworden. Dit hangt samen met kosten voor de nieuwe pensioenregeling. BPF Schilders is zich daarop aan het voorbereiden. De eerste stap is het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling. U heeft daar een belangrijke stem in. Zo hebben wij in 2021 onderzocht wat u belangrijk vindt en dit jaar gaan wij daarmee door.

Meer weten?

In ons jaarverslag leest u precies wat we in 2021 hebben gedaan en gepresteerd.

Download het jaarverslag 2021