2013

 2014

 2015

 2016

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

In miljoenen

 € 4.959  € 6.107  € 6.024 € 6.616

Rendement

Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

Zakelijke waarden*

      9,2%

Staatsobligaties

      4,0%

Bedrijfsobligaties

      8,7%

Risicoafdekking en kas**

      75,24

Totaal

 0,7% 23,8%  -1,1%  9,9%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)