Hoe zeker is mijn pensioen?

Laatst aangepast: 9 maart 2021

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen van invloed op de beleggingsresultaten. U kunt denken aan de economische groei, de politieke situatie, de toenemende digitalisering of gebeurtenissen op duurzaamheidsgebied (zoals klimaatverandering).

BPF Schilders houdt bij het beleggen rekening met de verschillende ontwikkelingen die een risico kunnen vormen voor de waarde van beleggingen. We letten bijvoorbeeld op renterisico, marktrisico en liquiditeitsrisico. Ook houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces. Zulke risico’s kunnen de waarde van beleggingen namelijk negatief beïnvloeden. Door hier rekening mee te houden verwachten we op de langere termijn een relatief beter rendement te behalen.

Daarnaast zorgt BPF Schilders ervoor dat de beleggingen verdeeld worden over meerdere beleggingssoorten. Verschillende ontwikkelingen raken namelijk niet iedere beleggingscategorie even hard. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken.

Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ten slotte ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.