Waarin beleggen we?

BPF Schilders beheert het pensioen voor circa 109.000 deelnemers en gepensioneerden. Alle pensioenpremies die binnenkomen, beleggen wij. 

We spreiden onze beleggingen zorgvuldig en beleggen over de hele wereld in veel verschillende beleggingen. Dat doen we voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen rendement en risico. Zo ziet onze beleggingsportefeuille er op hoofdlijnen uit:

  • 17% in kas en staatsobligaties, aangevuld met rentederivaten. Kas en staatsobligaties zorgen voor stabiliteit in de portefeuille. Samen met de rentederivaten zorgen ze er bovendien voor dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds minder gevoelig wordt voor renteveranderingen.
  • 32% in bedrijfsobligaties. Deze hebben een iets hoger risico, maar leveren naar verwachting ook iets meer rendement. In 2019 is een deel van de beleggingen in bedrijfsobligaties vervangen door beleggingen in Nederlandse woninghypotheken.
  • 51% in aandelen, onroerend goed en infrastructuur. Deze beleggingen zijn het meest risicovol, maar leveren naar verwachting ook het hoogste rendement.