We beleggen verantwoord

BPF Schilders probeert met de premies op een verantwoorde manier rendement te maken. Wij zijn er van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen een positieve invloed heeft op het rendement-risico profiel van de beleggingen. En dat verantwoord beleggen bovendien de risico’s verlaagt.

Wij besteden bij onze beleggingskeuzes dan ook veel aandacht aan kwesties op gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Niet alleen een goede financiële toekomst is van belang, maar ook een goede leefomgeving. BPF Schilders heeft de verantwoordelijkheid om ook aan dit belang bij te dragen.

Bekijk het filmpje over beleggen. In 2 minuten bent u helemaal op de hoogte.


 

Waarom is verantwoord beleggen belangrijk?

BPF Schilders gelooft dat maatschappelijk verantwoord beleggen op lange termijn een positief effect heeft op het rendement van de portefeuille. En dat verantwoord beleggen bovendien de risico’s verlaagt. Wij besteden bij onze beleggingskeuzes dan ook veel aandacht aan kwesties op gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-factoren, naar de Engelse afkorting van Environmental, Social en Governance). Voor u als deelnemer van BPF Schilders is bovendien niet alleen een goede financiële toekomst van belang, maar ook een goede leefomgeving. BPF Schilders heeft de verantwoordelijkheid om ook aan dit belang bij te dragen.

Hoe vult BPF Schilders verantwoord beleggen in?

BPF Schilders streeft ernaar om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Via ons beleggingsbeleid streven we naar een prettige leefomgeving. Dit doen we door verantwoord te beleggen en door onze invloed uit te oefenen in onze rol als aandeelhouder in ondernemingen. Hetzelfde doen we ook als klant van de financiële instellingen die uw pensioengeld beleggen.

A. We nemen duurzaamheid mee in onze beleggingsbeslissingen
BPF Schilders vraagt de partijen die voor ons beleggen om duurzaamheidsrisico’s én kansen bewust mee te nemen in alle beleggingsprocessen. Dit noemen we ESG-integratie. BPF Schilders geeft voorrang aan vermogensbeheerders die - net als wij -ondertekenaar zijn van de UN Principles for Responsible Investment.

B. We treden op als actief eigenaar
Wij gebruiken onze invloed als aandeelhouder om de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en markten te verbeteren. Dit betekent dat wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en dat we met ondernemingen en marktpartijen in dialoog gaan over bijvoorbeeld, corruptie, milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen. Per onderneming wordt bekend gemaakt hoe is gestemd en wordt een verklaring afgelegd. 


C. We sluiten beleggingen uit
We beleggen niet in bedrijven als hun producten of diensten niet passen bij onze normen en waarden. Dit noemen wij 'Uitsluiten'. Zo belegt BPF Schilders niet in ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van en/of handel in controversiële wapens. Daarnaast beleggen wij niet in staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties door de VN Veiligheidsraad. Wij vragen de partijen die voor ons beleggen te voorkomen dat zij namens BPF Schilders in uitgesloten entiteiten beleggen. Wij aanvaarden dat het uitsluiten van zulke onverantwoorde beleggingen - binnen marges - rendement kan kosten.

D. We leveren een bijdrage aan een meer duurzame wereld
Binnen de randvoorwaarde van een goed rendement, kent BPF Schilders een deel van het vermogen toe aan beleggingen die aanwijsbaar een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Transparantie en dialoog

Wij vragen van partijen die voor ons beleggen om te rapporteren over de invulling die zij hebben gegeven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Zelf leggen wij ook verantwoording af over de keuzes die wij maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Hierover vindt u hieronder verschillende rapportages.

Lees meer 

UN Principles for Responsible Investment

BPF Schilders is sinds 2010 ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment (PRI). Dit betekent vrij vertaald: principes voor verantwoord beleggen. Hier leest u de principes die BPF Schilders heeft ondertekend.

Lees de principes