We beleggen verantwoord

BPF Schilders probeert met de premies op een verantwoorde manier rendement te maken. Wij geloven dat maatschappelijk verantwoord beleggen op lange termijn een positief effect heeft op het rendement van de portefeuille. En dat verantwoord beleggen bovendien de risico’s verlaagt.

Wij besteden bij onze beleggingskeuzes dan ook veel aandacht aan kwesties op gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Niet alleen een goede financiële toekomst is van belang, maar ook een goede leefomgeving. BPF Schilders heeft de verantwoordelijkheid om ook aan dit belang bij te dragen.

Bekijk het filmpje over beleggen. In 2 minuten bent u helemaal op de hoogte.


 

Hoe vult BPF Schilders verantwoord beleggen in?

BPF Schilders streeft ernaar om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Via ons beleggingsbeleid streven we naar een prettige leefomgeving. Dit doen we door verantwoord te beleggen. Dit doen we ook door onze invloed uit te oefenen voor meer duurzaamheid. We oefenen invloed uit vanuit onze rol als aandeelhouder in ondernemingen. Dat doen we ook als klant van de financiële instellingen die uw pensioengeld beleggen.

A. We nemen duurzaamheid mee in onze beleggingsbeslissingen

BPF Schilders vraagt de partijen die voor ons beleggen om duurzaamheidsrisico’s én kansen bewust mee te nemen in alle beleggingsprocessen. Dit noemen we ESG-integratie. BPF Schilders geeft voorrang aan vermogensbeheerders die - net als wij -ondertekenaar zijn van de UN Principles for Responsible Investment.

B. We leveren een positieve bijdrage aan een duurzame wereld

Binnen de randvoorwaarde van een goed rendement, geeft BPF Schilders de voorkeur aan beleggingen die op de lange termijn een duurzame samenleving bevorderen. Voor het leveren van een positieve bijdrage aan een betere wereld gebruiken we twee instrumenten:

  1. We hanteren binnen aandelen een strategie die erop gericht is om de CO2-voetafdruk van de bedrijven in de benchmark te verminderen. In de strategie worden de meest vervuilende bedrijven in drie specifieke sectoren niet opgenomen in de benchmark. Niet omdat we per se niet in deze sectoren willen beleggen, maar wél omdat ze relatief veel CO2 uitstoten. Verbeteren de bedrijven op dit gebied hun prestaties, dan worden ze weer opgenomen in de benchmark.
  2. We beleggen bewust in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld. We noemen deze beleggingen, Beleggingen in Oplossingen (BiO). Voorbeelden zijn o.a. te vinden binnen Infrastructuur, zoals producenten van zonnepanelen en windmolenparken.


C. We treden op als actief eigenaar

Wij gebruiken onze invloed als aandeelhouder om de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en markten te verbeteren. Dit betekent dat wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en dat we met ondernemingen en marktpartijen in dialoog gaan over gewenste veranderingen. Naast het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen vragen we onze beleggers om ook de dialoog met ondernemingen aan te gaan als daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als een bedrijf betrokken is bij corruptie, milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen.

D. We sluiten beleggingen uit

Bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de minimale duurzaamheidseisen die BPF Schilders stelt, zullen dat gedrag moeten veranderen. Bijvoorbeeld als zij betrokken zijn bij ernstige milieuvervuiling, corruptie of mensenrechtenschendingen. Wanneer ondernemingen geen verandering laten zien, kunnen wij ervoor kiezen niet meer in deze ondernemingen te beleggen. Dit noemen wij 'Uitsluiten'.

BPF Schilders wil ook niet beleggen in ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van en/of handel in controversiële wapens en tabak. Daarnaast beleggen wij niet in staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties door de VN Veiligheidsraad.


Wij vragen de partijen die voor ons beleggen te voorkomen dat zij namens BPF Schilders in uitgesloten entiteiten beleggen. Wij aanvaarden dat het uitsluiten van zulke onverantwoorde beleggingen - binnen marges - rendement kan kosten.

Transparantie en dialoog

Wij vragen van partijen die voor ons beleggen om te rapporteren over de invulling die zij hebben gegeven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Zelf leggen wij ook verantwoording af over de keuzes die wij maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Hierover vindt u hieronder verschillende rapportages.

Lees meer 

UN Principles for Responsible Investment

BPF Schilders is sinds 2010 ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment (PRI). Dit betekent vrij vertaald: principes voor verantwoord beleggen. Hier leest u de principes die BPF Schilders heeft ondertekend.

Lees de principes