De heer D.J. (Dick) Vis

Rol binnen BPF Schilders

Sinds 13 februari 2019 ben ik werkgeversvoorzitter van BPF Schilders, voorgedragen door OnderhoudNL. Ik ben lid van het Dagelijks Bestuur, lid van de commissie Vermogensbeheer en lid van de Pensioencommissie.

Ervaring en achtergrond

De afgelopen 12 jaar werkte ik o.a. voor verschillende pensioenfondsen als voorzitter, lid Beleggingscommissies of als toezichthouder. Daarvoor werkte ik 10 jaar voor DSI. Dat is een stichting die bijdraagt aan een eerlijke en deskundige financiële sector. Daarvoor werkte ik 10 jaar in de beleggingsmarkten.

Waar ik mij bij BPF Schilders op richt

Ik wil zorg dragen voor een goed en betaalbaar pensioen nu en in de toekomst. Er staan grote veranderingen op stapel en pensioenen zullen mee moeten met die veranderingen. Ik zal mij met het bestuur inzetten voor het doordenken van scenario’s en het maken van evenwichtige keuzes in het belang van alle deelnemers. Daarnaast richt ik mij op de dagelijkse aansturing met het Dagelijks Bestuur, projectleiding en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.