De heer M.H. (Mark) Rosenberg

Ik ben sinds 13 januari 2014 onafhankelijk bestuurslid. Naast mijn werkzaamheden voor het bestuur van BPF Schilders ben ik ook betrokken bij  het pensioenfonds voor de landbouwsector (BPL), het pensioenfonds voor de woningcorporaties (SPW), de beleggingsadviescommissie van Pensioenfonds PepsiCo Nederland en het onderwijs (docent SPO). Verder ben ik onafhankelijk adviseur op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement.

Vanuit mijn financiële en bestuurlijke achtergrond wil ik graag een bijdrage leveren aan een goed pensioen voor alle deelnemers.