Mevrouw E.J.P.M. (Marlies) van Loon

Ik ben sinds 1 juli 2014 bestuurslid en voorgedragen door de ZZP-organisaties. In het dagelijks leven ben ik directeur van het bedrijf Actor (bureau voor sectoradvies).

Naast mijn werkzaamheden voor het bestuur van BPF Schilders ben ik ook betrokken bij de Uitvoeringsraad van de Pensioenfederatie en diverse pensioennetwerken. Tevens ben ik lid van de Raad van Toezicht van BPF Houthandel.

Mijn drijfveer in het bestuur is het bijdragen aan een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers met speciale aandacht voor de ZZP-schilders.