Beleggingsresultaten

Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde beleggingsrendement en het belegd vermogen. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was ruim 5%.

Over het 4e kwartaal van 2022 haalde BPF Schilders een beleggingsrendement van 0,1%. Het afdekken van het risico van rentestijgingen of -dalingen* kostte veel geld dit kwartaal, maar het afdekken van het risico dat buitenlands geld in waarde verandert**, leverde bijna net zoveel op. Verder bleven de markten relatief dicht bij huis.

* Het afdekken van rentestijgingen of -dalingen: We nemen beleggingen in de portefeuille op die de dekkingsgraad beschermen tegen het dalen van de rente. Deze beleggingen kosten geld bij het stijgen van de rente.

** Het afdekken van het risico dat buitenlands geld in waarde verandert: We sluiten contracten af die de portefeuille beschermen tegen het dalen van buitenlands geld ten opzichte van de euro. Deze beleggingen kosten geld bij het stijgen van buitenlands geld ten opzichte van de euro. Het gaat met name om de Amerikaanse dollar.

 

 Q1-2022

 Q2-2022

 Q3-2022

 Q4-2022

 2022 totaal

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

In miljoenen

 € 8.973 € 8.056 € 7.634 € 7.635 € 7.635

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

In miljoenen

€ 7.081 € 6.148 € 5.688 € 6.258 € 6.258

Rendement

Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

 Zakelijke waarden*

-2,2% -7,1% -0,6% 0,6% -9,1%

 Bedrijfsobligaties

-4,7% -5,7% 0,6% -0,5% -10,1%
 Risicoafdekking en kas** -2,6% -4,4% -5,0% -0,2% -11,3%
 Totaal -5,2% -10,1% -5,2% 0,1% -19,1%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Bijdrage aan het totale rendement van de beleggingen ten behoeve van afdekking rente-risico

  2018 2019 2020 2021 2022

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders

         
In miljoenen € 6.899 € 8.047 € 8.634 € 9.467 € 7.635

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders

         
In miljoenen € 6.404 € 7.490 € 8.465 € 7.870 € 6.258
Rendement          
Zakelijke waarden* -1,0% 25,0% 3,3% 26,9% -9,1%
Staatsobligaties 2,3% 1,0%      
Bedrijfsobligaties -0,3% 10,8% 0,0% 2,8% -10,1%
Risicoafdekking en kas ** -110,35 107,14 341,33 -4,4% -11,3%
Totaal -1,7% 17,8% 6,3% 10,0% -19,1%

 

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)

Oudere beleggingsresultaten

Andere cijfers en bedragen vindt u bij Voor wie we werken, bij Kosten of in het menu Actueel -> Downloads -> Jaarverslagen