Beleggingsresultaten

Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde beleggingsrendement en het belegd vermogen. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was 8%.

In het eerste kwartaal van 2022 heeft BPF Schilders een negatief beleggingsrendement van -5,2% behaald. Aandelen daalden over de gehele linie met zo'n 3,5% en hebben het zwaar hebben gehad door een oplopende rente en de oorlog in Oekraïne. De koersen van bedrijfs- en staatsobligaties daalden nog wat harder door de stijgende rente.

 

 Q1-2022

 Q2-2022

 Q3-2022

 Q4-2022

 2022 totaal

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders.

In miljoenen

 € 8.973       € 8.973

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders.

In miljoenen

€ 7.081       € 7.081

Rendement

Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

 Zakelijke waarden*

-2,2%       -2,2%

 Bedrijfsobligaties

-4,7%       -4,7%
 Risicoafdekking en kas** -2,6%       -2,6%
 Totaal -5,2%       -5,2%

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Bijdrage aan het totale rendement van de beleggingen ten behoeve van afdekking rente-risico

  2016 2017 2018 2019 2020 2021

Belegd vermogen

Dit zijn de bezittingen van BPF Schilders

           
In miljoenen € 6.616 €7.019 € 6.899 € 8.047 € 8.634 € 9.467

Verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen van BPF Schilders

           
In miljoenen € 6.249 € 6.158 € 6.404 € 7.490 € 8.465 € 7.870
Rendement            
Zakelijke waarden* 9,2% 11% -1,0% 25,0% 3,3% 26,9%
Staatsobligaties 4,0% -1,2% 2,3% 1,0%    
Bedrijfsobligaties 8,7% 0,2% -0,3% 10,8% 0,0% 2,8%
Risicoafdekking en kas ** 75,24 102,37 -110,35 107,14 341,33 -4,4%
Totaal 9,9% 7,1% -1,7% 17,8% 6,3% 10,0%

 

* Beleggingen zoals aandelen, vastgoed en infrastructuur
** Beleggingen ten behoeve van afdekking rente- aandelen- en valutarisico (weergegeven in miljoenen euro)

Oudere beleggingsresultaten

Andere cijfers en bedragen vindt u bij Voor wie we werken, bij Kosten of in het menu Actueel -> Downloads -> Jaarverslagen