Regels voor het verlenen van toeslag en het inhalen van gemiste toeslagen

​BPF Schilders moet zich bij het verlenen van toeslag houden aan regels die de overheid aan pensioenfondsen heeft opgelegd. Dit geldt ook voor het alsnog kunnen toekennen van gemiste toeslagen. Hieronder leggen wij u de regels uit.

Regels voor het verlenen van toeslag

  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110%, is toeslagverlening niet mogelijk.
  • Gedeeltelijke toeslagverlening is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger.
  • De beleidsdekkingsgraad voor volledige toeslagverlening is onder andere afhankelijk van de rente. In ons geval kan dit bijvoorbeeld 130% zijn bij een rentestand van 3%.

Regels voor het inhalen van gemiste toeslagen

Onze beleidsdekkingsgraad was de laatste jaren te laag om de pensioenen volledig aan te kunnen passen aan de prijsinflatie. Als onze beleidsdekkingsgraad straks weer hoog genoeg is, krijgt u die gemiste toeslagen alsnog. Maar het inhalen van die gemiste toeslagen is pas mogelijk als er een volledige toeslag kan worden gegeven. Hiervoor mogen we niet in één keer alle dan beschikbare financiële reserves gebruiken. Dat moeten we ook weer in kleine stapjes verdelen, net zoals dat bij verlagen het geval is.