Stijging van uw pensioen: toeslagverlening

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. BPF Schilders streeft ernaar om uw pensioen elk jaar te verhogen. Die verhoging heet toeslagverlening.

Per 1 januari 2024 wordt uw pensioen met 3,13% verhoogd. De verhoging geldt voor iedereen die op 31 december 2023 pensioen ontvangt, opbouwt of opbouwde. De verhoging geldt niet als u arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Voorwaarden voor toeslag

Wanneer kunnen wij uw pensioen aanpassen aan de gestegen prijzen? Onderstaande afbeelding geeft een duidelijk antwoord op deze vraag. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Veelgestelde vragen over toeslagverlening

Heeft u een vraag over toeslagverlening? Wij hebben de meest gestelde vragen voor u verzameld.

Wat is toeslagverlening?

Geld wordt elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag volgend jaar iets minder kopen dan in het afgelopen jaar. Dat heet inflatie.

Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dat noemen we toeslagverlening.

Toeslagverlening zorgt ervoor dat uw pensioen meegroeit met de prijsstijging. Een pensioen dat meestijgt met de prijsstijging heet een waardevast pensioen.

Kan BPF Schilders de pensioenen altijd verhogen?

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat BPF Schilders geen of geen volledige toeslag kan verlenen. 
Dat betekent dat uw pensioen minder waard wordt. Zit het daarna financieel mee? Dan kunnen we misschien extra toeslag verlenen om de gemiste toeslag in te halen. Daarmee kunnen we de koopkracht (hoeveel u kunt kopen met uw pensioenuitkering) herstellen.

Wanneer zie ik de verhoging van 2024 terug?

We verhogen de pensioenen vanaf januari 2024 met 3,13%. Bent u met pensioen? Dan ziet u de verhoging terug in uw pensioen van januari. U ontvangt dat pensioen rond de 15e van de maand.

Bent u nog niet met pensioen? Log dan in op Infodesk. Vanaf begin januari is de verhoging daar terug te zien.

Naar Infodesk

Wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen ook met 3,13% verhoogd?

Deze verhoging geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van BPF Schilders. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verhoogd op basis van de verhoging van het maximum WAO-dagloon UWV. U krijgt nog bericht hierover.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Wij besluiten elk jaar of er toeslag kan worden verleend. Daarvoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien met de algemene prijsstijging (tot 2015 werd gekeken naar de loonontwikkeling).

We kunnen de pensioenen in 2024 verhogen. Meer weten over de toeslagverlening in 2024?

Lees het nieuwsbericht

Welke rekenmethode is gebruikt in 2024?

De prijsstijging (inflatie) is onvoorspelbaar. De gemiddelde inflatie van het hele jaar geeft een beter beeld. Daarom heeft BPF Schilders voor de toeslagverlening naar de gemiddelde inflatie over het afgelopen jaar (12 maanden) gekeken.

De verhoging hing ook af van de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of BPF Schilders de pensioenen nu en in de toekomst kan betalen. De beleidsdekkingsgraad was hoog genoeg om uw pensioen te verhogen.

Tot slot hield BPF Schilders rekening met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Voor de overstap is een financiële buffer nodig.

Wat is de actuele dekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad wordt elke maand bepaald. Hierdoor kan hij behoorlijk schommelen. De actuele dekkingsgraad laat zien hoe de economie er op dat moment voor staat.

Lees meer over de dekkingsgraad

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De beleidsdekkingsgraad bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen.

Op 31 oktober 2023 was de beleidsdekkingsgraad 126,6%. 

Lees meer over de dekkingsgraad

Wat betekent de beleidsprijsindex?

De inflatie verandert maandelijks. BPF Schilders rekende voor de verhoging van uw pensioen met een gemiddelde van de prijsstijging van het afgelopen jaar. We noemen dat gemiddelde de beleidsprijsindex.

Overzicht toeslagverlening

Overzicht toeslagverleningen

De afgelopen 10 jaar heeft BPF Schilders uw pensioen als volgt aangepast:

Per 1 januari Toeslagverlening Ambitie  Stijging van de prijzen*
2024
3,13% 5,56% 1 0,21%
2023
9,44% 17,16% 2, 3 14,53%
2022 2,57%  2,57% 2   2,70%
2021 0,00%   0,99% 2   1,11%
2020 0,00%   1,64% 2   2,65%
2019 0,50%   1,47% 2   1,88%
2018 0,00%   1,47% 2   1,45%
2017 0,00%   0,00% 2   0,07%
2016 0,00%   1,31% 2   0,54%
2015 0,00%   2,25% 4   0,89%

1 De ambitie is gelijk aan de gemiddelde prijsstijging over iedere periode van één jaar in de periode oktober jaar (t-1) tot en met september jaar (t). Dit noemen wij de beleidsprijsindex. Bij het bepalen van de ambitie wordt geen rekening gehouden met de effecten van productgebonden belastingen (zoals btw en accijnzen) en subsidies. Bij het bepalen van de stijging van de prijzen wel.

2 De ambitie is gelijk aan de stijging van de prijzen over de periode 30 september (t-1) tot en met 30 september (t). Dit noemde wij de prijsindex.

3 Door de overgang naar beleidsprijsindex wordt de ambitie fiscaal aangepast naar 9,44%.

4 De ambitie is gelijk aan de stijging van de lonen in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijfstak

Wordt er volgend jaar ook toeslag verleend?

Dat is nog niet bekend. Het bestuur van BPF Schilders besluit jaarlijks in het najaar of de financiële positie van het fonds een toeslagverlening toestaat.

Wat is het effect per leeftijdsgroep?

Bij elk besluit kijkt BPF Schilders naar de gevolgen voor alle deelnemers op de pensioenen. Door de pensioenen te verhogen krijgen gepensioneerden direct meer geld in de portemonnee.

Ook de pensioenen van mensen die nog niet met pensioen zijn worden verhoogd. In de grafieken wordt per geboortejaar de impact van het gewijzigde toeslagbeleid en bijbehorende toeslagverlening getoond bij een tweetal alternatieven:

1.Oud toeslagbeleid (prijsindex), geen toeslagverlening per 1 januari 2024

2. Nieuw toeslagbeleid (beleidsprijsindex), toeslagverlening van 3,13% per 1 januari 2024

In het oude toeslagbeleid is sprake van een negatieve inflatie van -1,39%. Dit betekent dat met het oude toeslagbeleid geen toeslag zou worden verleend en dat de negatieve inflatie in het volgende jaar wordt verrekend met een positieve inflatie.

Onder het oude toeslagbeleid is de indexatiedoelstelling lager dan in het nieuwe toeslagbeleid. Uitgaande van de nieuwe maatstaf komt de indexatiedoelstelling namelijk positief uit (6,71%).

Met de aanpassing van de maatstaf ontstaat er een mogelijkheid tot toeslagverlening. Echter deze aanpassing zorgt ook voor een afname van het pensioenresultaat. Dit laatste komt enerzijds doordat in het nieuwe toeslagbeleid de indexatiedoelstelling hoger uitkomt dan in het oude toeslagbeleid en anderzijds doordat er in het nieuwe toeslagbeleid geen volledige toeslag wordt verleend.


Toeslagverlening

Lees meer over de regels van het verlenen van toeslag en (het inhalen van) gemiste toeslagen.

Regels toeslagverlening