Bestuur BPF Schilders

​Het bestuur van BPF Schilders bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers, een bestuurslid namens de gepensioneerden en twee onafhankelijke deskundigen op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer.

Vanwege de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is gekozen voor het paritaire (gelijkwaardige) bestuursmodel. 

Het bestuur van BPF Schilders bestaat sinds 1 juli 2014 uit 8 leden.

Wat zijn de algemene uitgangspunten van het bestuur?

De uitgangspunten van het bestuur van BPF Schilders zijn:

 • Uitvoering van de pensioenregeling tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding.
 • Een solide, integer, transparant en maatschappelijk verantwoord beheer van het belegd vermogen, zodat kan worden voldaan aan de lopende en toekomstige pensioenverplichtingen.
 • Een risicohouding die is afgestemd op het premiebeleid en de ambitie van het fonds, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het fonds en die voldoet aan de prudent person regel.
 • Een verantwoorde, evenwichtige en heldere communicatie met alle stakeholders.
 • De nakoming van wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen.
 • Een evenwichtige verhouding tussen pensioenopbouw en de te betalen premie.
 • Een juiste, volledige en tijdige informatieverstrekking over de opgebouwde rechten.
 • De ambitie om een waardevast pensioen te bieden aan de deelnemers van het pensioenfonds.
 • De mogelijkheid bieden om eerder uit te treden.
 • De tijdige ontvangst van de juiste pensioenuitkering.
 • Adviseren van werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur?

Taken en verantwoordelijkheden:

 • ​Het bestuur is belast met het bestuur en beheer van de stichting.
 • Het bestuur stelt het pensioenreglement vast en beheert dit.
 • Het bestuur stelt ook de statuten, de overige reglementen en de  actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds vast en leeft deze na.
 • Het bestuur stelt het strategische beleggingsbeleid vast.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen.
 • Het bestuur stemt het beleid van BPF Schilders af op de risicohouding van belanghebbenden.
 • Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering.

De dagelijkse uitvoering is opgedragen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de werknemers- en werkgeversvoorzitter en het onafhankelijke bestuurslid Vermogensbeheer. Het dagelijks bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de uitvoeringsorganisatie(s) voor de dagelijkse afstemming over de uitvoering.

 

Het bestuur van BPF Schilders

Maak kennis met het bestuur van BPF Schilders. Klik op de link om meer te lezen over hun rol en waar zij zich op richten.

 • card image

  Namens werkgeversorganisatie

  De heer D.J. (Dick) Vis

  Werkgeversvoorzitter (OnderhoudNL)

  Maak kennis
 • card image

  Namens werkgeversorganisatie

  Mevrouw E. (Evalinde) Eelens

  OnderhoudNL

  Maak kennis
 • card image

  Namens werknemersorganisaties

  Mevrouw E.J.P.M (Marlies) van Loon

  Werknemersvoorzitter

  Maak kennis
 • card image

  Namens werknemersorganisaties

  De heer R. (Ronald) van Oostrom

  CNV Vakmensen

  Maak kennis
 • card image

  Namens pensioengerechtigden

  De heer J. (Jochem) Dijckmeester

  Maak kennis
 • card image

  Namens zzp'ers

  Mevrouw R. (Rosa) García López

  Maak kennis