De heer J. (Jochem) Dijckmeester

Sinds 1 april 2020 ben ik bestuurslid bij BPF Schilders namens de pensioengerechtigden. Ik ben binnen het bestuur actief in de commissie communicatie en de pensioencommissie. In die laatste houden we ons bezig met de uitvoering van de pensioenregeling.

Er komen veel veranderingen en uitdagingen op ons af, zoals de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Graag zet ik mij in om ons hier goed op voor te bereiden en hier helder over te communiceren. Ook wil ik er voor zorgen dat bij de verdere uitwerking het belang van BPF Schilders wordt gehoord.

Ik streef ernaar klaar te zijn voor de toekomst. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om alert te blijven in het nu. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat de uitvoering van de pensioenregeling goed verloopt en dat we kostenbewust zijn. Natuurlijk houden wij daarbij de belangen van al onze deelnemers goed in het oog. 

Naast bestuurder bij BPF Schilders ben ik voorzitter bij Pensioenfonds PGB. Eerder was ik bestuurder bij pensioenfonds UWV.