De heer M. (Muhittin) Elvan 

Rol binnen BPF Schilders

Sinds 22 april 2021 ben ik onafhankelijk bestuurslid met aandachtsgebied risicomanagement en sleutelfunctiehouder risicobeheer.

Ervaring en achtergrond

Naast BPF Schilders werk ik voor andere pensioenfondsen waar ik me bezighoud met risicomanagement en beleggingen. Ik ben econoom en heb ruim 20 jaar gewerkt in institutioneel vermogensbeheer bij grote pensioenuitvoerders. Ik heb veel internationale ervaring en kennis opgedaan in verschillende onderdelen van pensioenuitvoering.

Waar ik me bij BPF Schilders op richt

De pensioensector is altijd in ontwikkeling geweest, aan de beleggingskant en in het pensioenbeheer. Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel staat BPF Schilders voor een grote uitdaging. Die uitdaging ga ik met alle plezier aan. Ik zet me in voor een betaalbaar, toekomstbestendig pensioen waar iedereen bij BPF Schilders achter staat. Ik wil meewerken aan een gecontroleerde en efficiënte uitvoering van de pensioenregeling. Voor nu en in de toekomst.