De heer M. (Muhittin) Elvan 

Sinds 22 april 2021 ben ik onafhankelijk bestuurslid met aandachtsgebied risicomanagement en sleutelfunctiehouder risicobeheer.  

Naast mijn inzet voor BPF Schilders werk ik voor andere pensioenfondsen op het gebied van risicomanagement en beleggingen. Ik ben opgeleid als econoom en heb daarna ruim 20 jaar gewerkt in institutioneel vermogensbeheer bij een aantal grote pensioenuitvoeringsorganisaties. Ik heb daarbij veel kennis en internationale ervaring opgedaan op vrijwel alle onderdelen die een rol spelen in de uitvoering bij een pensioenfonds.

De pensioensector is altijd in ontwikkeling geweest, zowel aan de beleggingskant als in het pensioenbeheer. Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel staat BPF Schilders voor een grote uitdaging. Die uitdaging ga ik met alle plezier aan. Ik zet mij in voor een goed en betaalbaar pensioen dat toekomstbestendig is en waar voldoende draagvlak voor is bij iedereen die pensioen opbouwt bij BPF Schilders. Ik wil bijdragen aan een beheerste en efficiënte uitvoering van de pensioenregeling, voor nu en in de toekomst.