Nieuwe pensioenregeling BPF Schilders

BPF Schilders streeft ernaar per 1 januari 2026 over te gaan op een nieuwe pensioenregeling, die aansluit bij het nieuwe pensioenstelsel. In de periode tot 1 januari 2026 maken sociale partners, dat zijn werkgevers- en werknemersorganisaties, en BPF Schilders een aantal belangrijke keuzes.

Solidaire premieregeling

Sociale partners moeten onder andere een keuze maken tussen twee pensioenregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De sociale partners van BPF Schilders hebben in juli 2022 een principebesluit genomen voor de solidaire premieregeling.

Er is onder andere voor deze premieregeling gekozen ter bevordering van een hoog en stabiel pensioen voor de deelnemers van BPF Schilders met mogelijkheden tot uitgebreide risicodeling. De komende jaren worden beleidsmatige keuzes over de nieuwe regeling en de overgang naar de nieuwe regeling gemaakt. Dit gebeurt op basis van het principebesluit voor de solidaire premieregeling.

Omzetten

Naast het principebesluit over de solidaire premieregeling hebben de sociale partners ook het principebesluit genomen om de opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. Zo blijven het bestaande en het nieuwe pensioen bij elkaar in één regeling, waardoor de kosten beheersbaar blijven.

Zodra er meer bekend is over de vervolgkeuzes met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling van BPF Schilders, communiceren we daarover op deze pagina.

Lees hier meer over wat de nieuwe regels voor u betekenen.

Terug naar de beginpagina