Pensioenpakket

Als ondernemer in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf neemt u automatisch deel aan de pensioenregeling van BPF Schilders. Graag vertellen wij u meer over de pensioenregeling van BPF Schilders waarin u naast ouderdomspensioen ook partner- en wezenpensioen opbouwt. Lees hier alles over het pensioenpakket.

Ouderdomspensioen

Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen. Waar bestaat uw pensioenuitkering uit? Kunt u ook eerder met pensioen gaan?

Lees meer

Partnerpensioen

Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u overlijdt. Wanneer wordt iemand als partner gezien? Moet u uw partner aanmelden? Wat is de hoogte van het partnerpensioen? 

Lees meer

Wezenpensioen

Deze uitkering is voor uw kinderen, tot 23 jaar, als u overlijdt. Wanneer hebben uw kinderen hier recht op? Hoeveel wezenpensioen ontvangen zij?

Lees meer

Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Wanneer u met uw onderneming stopt voordat u de AOW-leeftijd bereikt, eindigt uw deelneming. U kunt er voor kiezen om het pensioen vrijwillig voort te zetten. Onder welke voorwaarden?

Lees meer

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

Raakt u arbeidsongeschikt? Als u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Lees meer

Stijging van uw pensioen

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Wat is toeslagverlening en houdt uw pensioen zijn waarde?

Lees meer

Pensioenpremie

U betaalt zelf de pensioenpremie. Wat is dit jaar de pensioenpremie? Wat gebeurt er met uw ingelegde premie?

Lees meer